ชวนร้องเพลง "นารีรัตนา" ถวายสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 19:11 น.
ชวนร้องเพลง "นารีรัตนา" ถวายสมเด็จพระเทพฯ
กลุ่มศิลปินและจิตอาสา เชิญชวนประชาชนร่วมร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ "นารีรัตนา" ถวายสมเด็จพระเทพฯ

“นารีรัตนา” บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นี้ จัดทำขึ้นโดยกลุ่มศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย ในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร และการสนับสนุนอย่างเป็นทางการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คำร้อง โดย สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา และศิลปินอาสาในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม ทำนอง โดย เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฎ์ และ ขับร้อง โดย ปาน - ธนพร แวกประยูร ศิลปินชื่อดัง

เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายนนี้ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร โดยกลุ่มศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย ในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่ทำงานจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรตินี้ขึ้น เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งทรงเป็นต้นแบบของผู้ใฝ่การเรียนรู้ ซึ่งบทเพลงนี้ได้สะท้อนถึงพระจริยวัตรและพระราชกรณียกิจ เป็นอย่างดี

นอกจากบทเพลง “นารีรัตนา” แล้ว กลุ่มจิตอาสาบัวลอย ยังได้จัดทำบทสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ รัตนตรัยบูชา ซึ่งประกอบด้วย บทพระพุทธคุณ บทพระธรรมคุณ บทพระสังฆคุณ และรวมถึง บทมาตาปิตุคุณ บทอาจาริยคุณ และ บทชยสิทธิคาถา เพื่อให้เยาวชนไทยและประชาชนทั่วไป ใช้เป็นต้นแบบการนำสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ  ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นให้เยาวชนไทยและคนไทย มีพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยในปี 2558 - 2560 วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ได้จัดกิจกรรม “สรภัญญะยาตรา สืบสานพระราชศรัทธา บทมนตราเพื่อแผ่นดิน” โดยเป็นการจัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ในสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 61 แห่ง

นายสุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ผู้ประพันธ์คำร้อง เปิดเผยว่า บทเพลง “นารีรัตนา” ได้รับแรงบันดาลใจจากบทพระราชนิพนธ์ “ตามรอยพ่อ” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่สะท้อนถึงการเป็นขัตติยราชนารีแห่งพระราชวงศ์ที่ทรงต้องแบกรับพระราชภาระ และพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงต่อพระราชสกุลและพสกนิกรในแผ่นดินของพระองค์เอง โดยมีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบให้ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทด้วยความเพียร ส่วนคำว่า   “นารีรัตนา” นั้น เป็นการถวายพระสมัญญานามจากลุ่มศิลปินและจิตอาสาในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย ทั้งมีความหมายและสอดคล้องกับพระนามเดิมซึ่งเปรียบพระองค์ดุจดัง “นางแก้วแห่งแผ่นดิน”

นายเดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฎ์ หรือ โน้ต อลาร์มไนน์ ผู้ประพันธ์ทำนอง เปิดเผยว่า ทำนองเพลงจะเน้นกลิ่นอายของความเป็นไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจในการเป็นองค์อุปถัมภ์วัฒนธรรมไทยทุกแขนง การเรียบเรียงจะเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่มีพลัง ร่วมกับการใช้วงเครื่องสาย    ทำให้เพลงดูมีชีวิตชีวาเข้าถึงใจคน ผสานกับเสียงระนาด ทำให้ผู้ฟังนึกถึงภาพการทรงระนาดเอกของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เป็นอย่างดี

ด้าน นางสาวธนพร แวกประยูร ผู้ขับร้อง กล่าวว่า ปานอยากให้เพลงนี้เข้าถึงทุกคน ภาษาที่ใช้ในเพลงก็เข้าใจง่าย เนื้อเพลงไม่ยาก อยากให้ทุกคนสามารถร้องเพลงนี้ให้ได้ก่อนถึงวันที่ 2 เมษายน นี้ ร้องเพื่อให้กำลังใจคนๆหนึ่งที่เหน็ดเหนื่อย ทุ่มเททำงานเพื่อประชาชน ทรงมีความมุมานะเดินตามรอยเท้าพ่อและคำสอนของพ่อ  ชื่อเพลงนารีรัตนาก็หมายถึงพระองค์ท่าน หมายถึงนางแก้วของแผ่นดิน ทรงเปรียบเสมือนพี่สาวของแผ่นดินที่ทำเพื่อประชาชนทุกคน ขอฝากให้ทุกคนหัดร้อง จะร้องออกมาไพเราะหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่อยากให้มาช่วยกันร้องเพื่อพระองค์ เมื่อถึงวันที่ 2 เมษายน 2558หรือในเวลาที่พระองค์ทรงต้องการฟัง ก็จะได้ฟังบทเพลงนี้จากเสียงร้องจากใจของประชาชนที่ร้องเพลงนี้เพื่อพระองค์จริงๆ

นางสาวธนพร กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ขณะนี้หาฟังได้จากช่องทางยูทูบ และสถานีวิทยุต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่เพลงนี้ให้ประชาชนได้ฟังในวงกว้าง นอกจากนั้นโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนารามฯ ก็จะผลิตออกมาในรูปซีดี แจก เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังอย่างทั่วถึง

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนที่ต้องการซีดีเพลงนารีรัตนา เพื่อใช้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ติดต่อขอรับได้ทุกวันที่ 2 ของทุกเดือน หลังการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดปทุมวนาราม หรือร่วมบูชาอัลบั้มชุดละ 149 บาท ที่สำนักงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ หน้าวัดปทุมวนารามฯ รายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดปทุมรังษีวัฒนารามเฉลิมพระเกียรติ  เมืองเฮสติงส์ ประเทศนิวซีแลนด์ ตลอดวันทำการ

ชมคลิป http://youtu.be/LqOHESkRtEE