"จุรินทร์"เร่งช่วยอุตสาหกรรมธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป

วันที่ 29 ก.พ. 2563 เวลา 18:39 น.
"จุรินทร์"เร่งช่วยอุตสาหกรรมธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป
"พาณิชย์"ระดมสมองช่วยอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปได้รับผลกระทบจากCovic-19 ระบาด ภาคเอกชนเสนอหลายมาตรการฟื้นฟูเยียวยาร้องขอแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ มอบหมาย นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ ประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนให้เปิดตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราแปรรูปในประเทศจีน อินเดีย และอีกหลายประเทศทั่วโลก แต่ด้วยเจอภาวะวิกฤต ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Covid-19 ทางสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จึงขอความอนุเคราะห์ ให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งเรื่องหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและมาตรการจากทางภาครัฐเกี่ยวกับการชำระหนี้ธนาคาร

ทั้งนี้ ได้มีการประชุมแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป โดยมี ผู้เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงบประมาณ การยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 135 บริษัท ซึ่งร้อยละ 70 เป็นลูกหนี้ธนาคารเอกชน ส่วนร้อยละ 30 เป็นลูกหนี้ธนาคารรัฐ เช่น กรุงไทย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมมีแนวทางที่จะให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นต้นเรื่อง ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เสนอมาตรการ เข้าคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยซึ่งมี รมว.พาณิชย์ เป็นกรรมการ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นอกจากนั้นจะได้ทำการประสานงานธนาคารเอกชน โดยสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศมาตรการดูแลลูกหนี้ในภาวะ นี้ให้ผ่านสถานการณ์ Covid-19 และประสานกระทรวงการคลังเพื่อหาช่องทางเพิ่มเติม

นางมัลลิกา กล่าวว่า อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปมีโรงงานแปรรูปไม้ในประเทศไทยทั้งสิ้น 1,208 โรงงานตั้งอยู่ในภาคใต้ 80% ภาคตะวันออก 15% อีสาน 4% และภาคอื่นๆ 1% ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตและเป็นห่วงโซ่ในการแก้ไขปัญหาราคายางพารา จากปัญหาดังกล่าวถ้าไม่บรรเทาจะสร้างความเดือดร้อนห่วงโซ่ยางพาราของไทยตั้งแต่ชาวสวนยางที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการโค่นยางพารา 400,000 ไร่ต่อปี ขณะที่อุตสาหกรรมด้านนี้กำลังมีอนาคตเนื่องจากตลาดหลายประเทศต้องการเฟอร์นิเจอร์ไม้และในประเทศอินเดียก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีบ้าน แต่ขณะนี้รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ต้องการเร่งให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการอุตสากรรมนี้เพื่อจะได้ไม่กระทบกับเกษตรกรยางพาราต่อไป