จิสด้าร่วมกับแอร์บัสเดินหน้าภารกิจด้านอวกาศของไทย

วันที่ 19 มิ.ย. 2565 เวลา 17:42 น.
จิสด้าร่วมกับแอร์บัสเดินหน้าภารกิจด้านอวกาศของไทย
จิสด้าร่วมกับแอร์บัสเดินหน้าภารกิจด้านอวกาศของประเทศไทยในอนาคต

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า (GISTDA) และแอร์บัส ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านอวกาศของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมดำเนินการนำดาวเทียมของไทยและบริการในอนาคตมาใช้

ภายหลังจากที่ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลกดวงแรก “ธีออส-1 (THEOS-1)” ซึ่งเป็นดาวเทียมที่แอร์บัสผลิตนั้นถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี 2551 ประสบผลสำเร็จและยังมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จึงตามมาด้วยโครงการดาวเทียม “ธีออส-2 (THEOS-2)” ในปี 2561 และปัจจุบัน GISTDA เดินหน้าศึกษาพัฒนาการของโครงการพัฒนาด้านอวกาศอยู่

โครงการเหล่านี้ควรสานต่อจากภารกิจเดิมทั้งดาวเทียม THEOS-1 และ THEOS-2 เพื่อขยายขีดความสามารถของระบบอวกาศของไทย เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของประเทศและมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ในสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แอร์บัสจะร่วมศึกษาระบบดาวเทียมของ GISTDA สำหรับใช้พัฒนาระบบสำรวจทรัพยากรในอนาคตของไทย เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของประเทศให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้งด้านความมั่นคงของรัฐและสังคม การจัดการเมืองและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ด้านการจัดการน้ำ ด้านการจัดการภัยพิบัติ และด้านการจัดการเกษตร