พณ.ชงครม.ลดมาตรการกระทบส่งออกปี54

  • วันที่ 19 ธ.ค. 2553 เวลา 11:39 น.

พาณิชย์ชงคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจงัดมาตรการลดผลกระทบการส่งออกปี54จากหลายปัจจัยเสี่ยง ทั้งค่าเงินบาท ราคาน้ำมัน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสูง
 
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการส่งออกได้ประชุมประเมินสถานการณ์แนวโน้มการส่งออกปี 54 ในรายกลุ่มสินค้าร่วมกับภาคเอกชนในแต่ละสาขา พบว่าผู้ส่งออกส่วนใหญ่ต่างวิตกกังวลกับความผันผวน และแนวโน้มการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทในปีหน้า เพราะจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกเป็นอย่างมาก
         
ทั้งนี้ผลกระทบจากเงินบาทผันผวนและแข็งค่า จะทำให้ผู้ส่งออกไม่สามารถกำหนดราคาขายสินค้าได้ และหากกำหนดราคาตามเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะทำให้ผู้นำเข้าไม่ยอมรับราคาที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มหันไปนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นที่ค่าเงินแข็งค่าน้อยกว่าไทยโดยเฉพาะเวียดนาม และจีน
         
นางนันทวัลย์ กล่าวว่า ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอรายงานผลกระทบต่อการส่งออกในปี 54 จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งอัตราแลกเปลี่ยน, ราคาน้ำมัน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสูง ที่รวบรวมได้จากการประชุมร่วมกับภาคเอกชนแยกสินค้าเป็นรายสาขา นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นสาขาจากผลกระทบดังกล่าว
         
"คงเป็นจันทร์นี้ หรือไม่ก็จันทร์หน้า กระทรวงพาณิชย์จะเสนอผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการเป็นรายสาขา เพื่อให้ครม.เศรษฐกิจ ช่วยพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือ" อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ระบุ
         
อนึ่ง กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดเป้าหมายการส่งออกสำหรับปี 54 ไว้ในเบื้องต้นว่าจะขยายตัวได้ 10% คิดเป็นมูลค่าการส่งออกราว 207,000-209,000 ล้านดอลลาร์ฯ ภายใต้สมมติฐานเงินบาทเฉลี่ยที่ 30 บาท/ดอลลาร์ และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเฉลี่ยที่ 76-77 ดอลลาร์/บาร์เรล

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ