กระทรวงอุตฯ แจกแล้ว หน้ากากผ้า 5.45 ล้านชิ้น ใน กทม.

วันที่ 25 เม.ย. 2563 เวลา 14:48 น.
กระทรวงอุตฯ แจกแล้ว หน้ากากผ้า 5.45 ล้านชิ้น ใน กทม.
กระทรวงอุตสาหกรรม แจงการกระจายหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ตามทะเบียนราษฏร กรมการปกครอง ผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย

นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประชาชนมีข้อสงสัยถึงจำนวนหน้ากากผ้าที่ครัวเรือนได้รับแจกจากกระทรวงอุตสาหกรรม นั้น ขอชี้แจงให้ทราบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับแจก จำนวนรวม 5,450,000 ชิ้น ผ่านช่องทางการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย

และเน้นย้ำว่า จำนวนที่ได้รับ คือ "จำนวนคนที่ปรากฏในข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือน" ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น อาทิ หากประชาชนมีรายชื่อในทะเบียนบ้านจำนวน 3 คน จะได้รับแจกหน้ากากผ้าจำนวน 3 ชิ้น เป็นต้น

ดังนั้น หากท่านใดได้รับไม่ครบถ้วนตามจำนวนรายชื่อในทะเบียนบ้าน สามารถติดต่อแจ้งเรื่องมาได้ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ www.industry.go.th หรือ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com โดยขอให้มั่นใจว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งประสานงานกับไปรษณีย์ไทยในการจัดส่งหน้ากากผ้าให้ครบถ้วนตามรายชื่อในทะเบียนบ้านทุกครัวเรือนอย่างรวดเร็ว