เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เว้นวรรคค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าในศูนย์ฯ ช่วงปิดบริการชั่วคราว

วันที่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 17:06 น.
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เว้นวรรคค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าในศูนย์ฯ ช่วงปิดบริการชั่วคราว
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เพิ่มมาตรการดูแลช่วงปิดศูนย์ฯชั่วคราว ครอบคลุม ผู้ประกอบการร้านค้า เว้นค่าเช่าพื้นที่ ลูกค้า ลุยบริการเดลิเวอรี พนักงาน เพิ่มประกันภัยดูแล ฝ่าวิกฤติรับมือผลกระทบ COVID-19

นายบรม พิจารณ์จิตร กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เผยว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ได้ยกระดับมาตรการต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าภายในศูนย์ฯ รวมถึงการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทั้งสำหรับลูกค้า พนักงานของร้านค้า และพนักงานขององค์กรเอง หลังจากที่ภาครัฐประกาศให้ศูนย์การค้าปิดให้บริการชั่วคราว โดยศูนย์ฯ ได้ปรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ยังคงไว้ซึ่งการให้บริการที่จำเป็นสำหรับลูกค้า รวมถึงการดูแลและเพิ่มสวัสดิการคุ้มครองพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเต็มกำลัง

สำหรับการยกระดับมาตรการฝ่าวิกฤติ พร้อมรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 มีดังนี้

  • ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ได้ยกเว้นค่าเช่าให้ร้านค้าทุกร้าน ที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ในช่วงที่ศูนย์การค้าฯ ปิดให้บริการชั่วคราว
  • ลูกค้า เซ็นทรัล เอ็มบาสซี จัดให้มีบริการ Food Delivery และ Take Away จากร้านอาหารชั้นนำภายในศูนย์การค้าฯ และในโซน ตลาดอีทไทย (ซูเปอร์มาร์เก็ต) จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทั้งของแห้ง ของสด และของใช้ในครัวเรือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้ายังสามารถซื้อสินค้าและอาหารกลับบ้านได้ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. รวมถึง Eathai (อีทไทย) ที่เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. นอกจากนี้ ร้านขายยาเวชพงศ์โอสถ เปิดให้บริการ เวลา 11.00-20.00 น.
  • พนักงานขององค์กร บริษัทฯ จัดทำประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นหลักประกันทางสุขภาพ เพิ่มเติมจากสวัสดิการปกติให้กับพนักงานทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าและส่วนสนับสนุนในสำนักงาน และยังมีการกำหนดมาตรการที่เข้มงวด เพื่อดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน

การดูแลสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงการทำงานที่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด และขอให้พนักงานงดการเดินทางต่างประเทศ งดรับนัดหมายประชุมและการพบปะโดยตรงกับบุคคลภายนอก โดยให้ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ และหากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที

"เซ็นทรัล เอ็มบาสซี พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ที่จะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน และมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้ทุกร้านค้าภายในศูนย์ฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงการเตรียมแผนเพื่อพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศภายหลังช่วงวิกฤตินี้ เพื่อผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน" นายบรม กล่าว