งัดแผนกู้ชีพฟื้นสัญญาณการท่องเที่ยว "ดับเบิลวีซ่า- เปิดด่านชายแดน 24 ชั่วโมง"

วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 น.
งัดแผนกู้ชีพฟื้นสัญญาณการท่องเที่ยว "ดับเบิลวีซ่า- เปิดด่านชายแดน 24 ชั่วโมง"
กอบศักดิ์ แจงมาตรการกระตุ้นอุตฯท่องเที่ยว สปอยล์หนักมากทั้งให้ "ดับเบิลวีซ่า" เข้าออกเมืองไทยได้สองครั้ง ไปจนถึงเปิดสองด่านชายแดน สะเดา-หนองคาย หวังเป้านักท่องเที่ยวปีหน้า 42ล้านคน

นายกอบศักดิ์ เอกคุณากูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลเร่งเดินหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศศนับจากนี้ไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำประเทศไทยต่อการเป็นเป้าหมายการเดินทาง (เดสติเนชั่น) ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

โดยปีหน้าวางเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังไทยอยู่ที่ 42 ล้านคน จากในช่วงครึ่งปีแรกปี2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 20 ล้านคน โดยในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย คิดเป็นอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ(จีดีพี) อยู่ที่ 20%  

“หลายปัจจัยลบ ที่กระทบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รัฐบาลได้เร่งผลักดันนโยบายภายใต้มาตรการต่างๆออกมา เพื่อปลดล็อกให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยก้าวไกลต่อไป เพื่อเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่ระบบการขอวีซ่าออนไลน์ การดูแล VAT Refund ไปจนถึงการสร้างโอกาสการท่องเที่ยวทั้งสถานที่ธรรมชาติ แะ แมนเมด” นายกอบศักดิ์ กล่าว  

ในเบื้องต้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างพิจารณาการออก “ดับเบิล วีซ่า” การลงตราประทับหนังสือเดินทางเพื่อเข้าออกประเทศได้สองครั้ง หรือ “มัลติเพิล วีซ่า” การลงตราหนังสือเดินทางเพื่อเข้าออกประเทศไทยได้หลายครั้ง ตามช่วงระยะเวงลาที่กำหนดให้กับนักท่องเทียวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

โดยแนวทางดังกล่าว เพื่อผ่อนคลายความกังวลการขอวีซ่าของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางเข้าออกประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น เดินทางมาพักในกรุงเทพฯ หนึ่งถึงสองวัน และเดินทางต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เช่น นครวัด หรือ เมืองพุกาม ฯลฯ และหากต้องกาารเดินทางกลับมาไทยจะต้องขอวีซ่าใหม่อีกครั้ง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดด่านชายแดน 2  แห่ง ตลอด24 ชั่วโมงในช่วงเทศกาล โดยจะเริ่มในสองด่านแรกก่อน คือ 1.  ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และ อื่นๆ ที่นิยมเดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่านเส้นทางด่านชายแดนดังกล่าว และ 2.  ด่านชายแดนหนองคาย รองรับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวจากสปป.ลาว ที่นิยมเดินทางมาไทยในช่วงเทศกสลเป็นจำนวนมาก ผ่านด่านฯ ดังกล่าว เช่นกัน

“แนวคิดเปิดสองด่านแบบ 24 ชั่วโมง ส่วนหนึ่งมาจากการรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะเริ่มดำเนินการทดลองเปิดด่านยี่สิบสี่ชั่วโมงทั้งสองแห่งได้ราวปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า จากนั้นจะทำการเก็บข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านทั้งสองด่าน เป็นระยะเวลา3 เดือน เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำไปขยายผลต่อไป”  นายกอบชัย กล่าว 

นอกจากนี้ ยังเตรียมแผนงานด้านการบริการอื่นๆ อาทิ ขยายจุดคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว (Vat Refund)จากปัจจุบันมี 5 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ มากยิ่งขึ้น 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต