"พาณิชย์" เปิดบ้านประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ไทย-นิวซีแลนด์ เร่งดันการค้า-ส่งเสริมประเด็นความร่วมมือใหม่

วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 16:36 น.
"พาณิชย์" เปิดบ้านประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ไทย-นิวซีแลนด์ เร่งดันการค้า-ส่งเสริมประเด็นความร่วมมือใหม่
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-นิวซีแลนด์ ดันการค้าสองฝ่ายขยายตัว พร้อมหารือการเสริมศักยภาพของเกษตรกรโคนม Ease of Doing Business การพัฒนา SMEs และ Circular Economy

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP JC) ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-นิวซีแลนด์ ที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งนิวซีแลนด์ได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าส่งออกจากไทยทุกรายการแล้วตั้งแต่ปี 2558

ขณะที่ ไทยได้ยกเลิกการเก็บภาษีกว่าร้อยละ 99 ของรายการสินค้าทั้งหมดจากนิวซีแลนด์แล้ว ส่งผลให้การค้าระหว่างสองประเทศขยายตัวถึงร้อยละ 321 นับตั้งแต่เอฟทีเอระหว่างสองประเทศมีผลใช้บังคับ

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการติดตามการดำเนินงานตามเอฟทีเอเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้าระหว่างกันแล้ว ไทยและนิวซีแลนด์จะหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยผ่านโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบอย่างยั่งยืนของเกษตรกรโคนมไทย" การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

โดยไทยสามารถเรียนรู้จากนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้าน Ease of Doing Business ของธนาคารโลก โดยเฉพาะในด้านการ จดทะเบียนและเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้ SMEs และความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของไทยในปัจจุบัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2561 การค้าระหว่างไทยและนิวซีแลนด์มีมูลค่า 2,387.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นการส่งออกจากไทยไปนิวซีแลนด์ 1,668.2 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เป็นต้น

ขณะที่ไทยนำเข้าจากนิวซีแลนด์ 639.3 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น นมและผลิตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น