เซ็นทรัลพัฒนา ออกแถลงการณ์ ยันโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ สุวรรณภูมิ ถูกต้องตามกฏหมาย

วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 15:52 น.
เซ็นทรัลพัฒนา ออกแถลงการณ์ ยันโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ สุวรรณภูมิ ถูกต้องตามกฏหมาย
เซ็นทรัลพัฒนา ออกแถลงการณ์ชี้แจงโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ต ดำเนินการทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฏหมาย ยันการวางท่อประปา-ไฟฟ้า ยื่นขออนุญาตหน่วยงานเกี่ยวข้องเป็นสิทธิการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ออกหนังสื่อชี้แจง เนื่องด้วยขณะนี้มีข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ตระดับโลกแห่งแรก ของประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทุกประการ โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งไม่ตรงกับข้อกล่าวอ้างที่สื่อต่างๆ ได้รับแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อกำหนดการก่อสร้างบน พื้นที่ตั้งของโครงการ รวมทั้งเป็ นไปตามกฎหมายผังเมืองปัจจุบันอย่างเคร่งครัด

2. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการเชื่อมทางเข้าออกโครงการอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการ อนุมัติ

3. บริษัทฯ ได้รับอนุญาตในการเชื่อมต่อและขยายเขตวางท่อประปาและไฟฟ้าอย่างถูกต้องจาก หน่วยงานผู้มีอำนาจ ซึ่งการขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า ถือเป็นสิทธิการเข้าถึงการให้บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานตามปกติของประชาชนทั่วไป

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ เป็นลักชูรี่เอาท์เล็ตในระดับสากล (International Luxury Outlet) จากฝีมือคนไทย เป็นที่แรกในประเทศไทย เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์ความเป็นไทย สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นจุดหมาย ปลายทางแห่งการช้อปปิ้งระดับโลก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ย่าน สนามบินสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบเป็นเมืองสนามบินที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก โดยโครงการมี กำหนดการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 นี้