พร้อมแล้ว!! เปิดรับยื่นโซลาร์ภาคประชาชน 24 พ.ค.นี้

  • วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 16:11 น.

พร้อมแล้ว!! เปิดรับยื่นโซลาร์ภาคประชาชน 24 พ.ค.นี้

กกพ. เปิดให้ผู้สนใจยื่นโครงการโซลาร์ภาคประชาชนผ่านเว็บไซด์ กฟน.-กฟภ. กำหนดราคารับซื้อไฟ 1.68 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมพร้อมเปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจที่จะเข้าร่วม โครงการ "โซลาร์ภาคประชาชน" ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ กฟน. และ กฟภ. ในวันที่ 24 พฤษภาคม เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี 2562 โดยได้เน้นย้ำเรื่องความรวดเร็ว และความโปร่งใสในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศเป็นการทั่วไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

"เราคาดว่า โครงการโซลาร์ภาคประชาชน จะได้รับความสนใจจากประชาชนค่อนข้างมาก ผมจึงได้เข้ามาร่วมประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในกระบวนการรับยื่น และให้นโยบายว่าในการพิจารณาที่ต้องอำนวยความสะดวก และรวดเร็ว โปร่งใสอย่างเต็มที่" นายศิริ กล่าว

ทั้งนี้ภายหลังจากที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิในการยื่นเข้า โครงการ "โซลาร์ภาคประชาชน" ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนแล้วนั้น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้ใช้พลังงาน ประเภทครัวเรือนขนาดเล็กได้ผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท๊อป) เพื่อใช้เอง และนำส่วนเกินที่เหลือจากการใช้ ไปขายต่อให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) โดยมีกำลังผลิตติดตั้งครัวเรือนละไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) กำหนดอัตราราคารับซื้อไฟฟ้า ที่ 1.68 บาทต่อหน่วย โดยมีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้ารวม 10 ปี

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า มีประชาชนเข้ามาสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมากถึงโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ย้ำให้ สำนักงาน กกพ. ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ และให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์จากการลงทุนให้ได้มากที่สุด "ผมเองเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนผู้ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่จะได้รับ คำนึงถึงความคุ้มทุนที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะดูจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนเป็นหลัก อยากให้มีการเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการและช่วงเวลาในการใช้ไฟฟ้าในบ้านของตนเองก่อน เช่น หากมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันมากอยู่แล้ว ระยะเวลาในการคุ้มทุนย่อมเร็วกว่า กล่าวคือ เน้น ผลิตเองใช้เอง ก็เหมือนไม่ต้องซื้อไฟฟ้าได้ประหยัดค่าไฟไปประมาณ 3.80 บาทต่อหน่วย เหลือถึงขายไฟฟ้าในอัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 10 ปี" นายเสมอใจ กล่าว

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวว่า การเปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจ เพื่อยื่นขอขายไฟฟ้า จะเป็นการยื่นผ่านระบบออนไลน์ในช่องทางเว็บไซต์ ของ กฟน. ที่ https://spv.mea.or.th และ เว็บไซต์ของ กฟภ. ที่ https://ppim.pea.co.th ซึ่งได้มีออกแบบมาเป็นช่องทางเฉพาะเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับประชาชนผู้สนใจที่จะเข้ามาสมัคร โดยจะเปิดรับยื่นความจำนงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และหมดเขตรับลงทะเบียนภายในปี 2562 โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะทยอยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลให้ผู้สมัครได้รับทราบทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป

อย่างไรก็ตามในปี 2562 โครงการ "โซลาร์ภาคประชาชน" กำหนดเป้าหมายปริมาณรับซื้อรวม 100 เมกะวัตต์ แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 30 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 70 เมกะวัตต์ โดย กฟน. ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สำหรับพื้นที่ดำเนินการของ กฟภ. ประกอบด้วย 74 จังหวัด ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ดำเนินการของ กฟน.

ข่าวอื่นๆ