กฟผ.พร้อมซื้อ!! น้ำมันปาล์มดิบ 5.47 หมื่นตัน ตามออเดอร์รัฐช่วยชาวสวนปาล์ม

  • วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 11:59 น.

กฟผ.พร้อมซื้อ!! น้ำมันปาล์มดิบ 5.47 หมื่นตัน ตามออเดอร์รัฐช่วยชาวสวนปาล์ม

กฟผ.เดินหน้า ประกาศเชิญชวนโรงงานสกัดฯเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบอีก 5.47 หมื่นตัน ขีดเส้นห้ามเกินก.ก.ละ16.50 บาท หลังลงนามซื้อขายล็อตแรกไปแล้ว 4.53 หมื่นตัน คาดครบ 1 แสน ตันในเดือนนี้

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีผู้ยื่นข้อเสนอขายน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านเกณฑ์การเสนอราคาจำนวน 15 ราย คิดเป็นปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 45,300 ตัน และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กฟผ. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว 8 ราย โดยมีกำหนดการลงนามสัญญาครบทั้ง 15 ราย ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยจะเริ่มการส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบที่คลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ทางกฟผ. ได้ออกประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบตามรายชื่อของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 149 ราย เข้าแข่งขันเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ ในส่วนที่เหลือจำนวน 54,700 ตัน ในวันนี้ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) โดยขั้นตอนหลังจากนี้ จะเปิดให้โรงงานสกัดยื่นเสนอราคาตามปริมาณที่มีสิทธิเสนอขาย ในวันที่ 28 พฤษภาคม และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ถัดไป ซึ่งกำหนดลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สำหรับราคาน้ำมันปาล์มดิบที่โรงงานสกัดฯเสนอขาย จะต้องไม่เกินราคากลางที่กรมการค้าภายในกำหนดไว้ที่ 16.50 บาทต่อกิโลกรัม(ก.ก.) และเมื่อโรงงานสกัดส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี และ กฟผ. ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กฟผ. จะชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ โรงงานสกัดที่ชนะการเสนอราคาน้ำมันปาล์มดิบในล็อตแรกจะสามารถเสนอราคาในรอบนี้ได้ หากมีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกคงเหลือ หลังจากหักปริมาณน้ำมันปาล์มดิบตามสัญญาซื้อขายในล็อตแรกแล้ว

อย่างไรก็ตามการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มอบหมายให้กฟผ. ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 2 แสนตัน ส่งมอบ ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี โดยให้เร่งดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 1 แสนตัน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อเร่งดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบ นั้น

ข่าวอื่นๆ