ยกระดับภาคบริการอสังหาฯ สร้างแรงงานคุณภาพ

  • วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 11:15 น.

ยกระดับภาคบริการอสังหาฯ สร้างแรงงานคุณภาพ

คอลัมน์ Property Digest

สุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์   บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี กลุ่มคนในภาคแรงงานล้วนจดจ่อกับการประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาลว่าจะออกมาเป็นเช่นไร หากออกมาเป็นที่น่าพอใจก็คงสร้างรอยยิ้มให้กับบุคลากรในภาคแรงงานที่ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติที่สำคัญ ภาคอสังหาริมทรัพย์เองก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่ต้องอาศัยกลุ่มแรงงานในการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการใหม่ๆป้อนสู่ตลาดทุกๆ ปี อีกทั้งกลุ่มแรงงานยังมีส่วนร่วมในบทบาทหลังจากส่งมอบโครงการให้ผู้ซื้อในรูปของผู้ดูแลโครงการ ทั้งการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง การดูแลซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร และการดูแลความปลอดภัยในโครงการ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามกลุ่มแรงงานที่อยู่ในภาคบริการหลังการขายถือเป็นกลุ่มที่มีความได้เปรียบในด้านการหาโอกาสในการยกระดับฝีมือ ยกระดับรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยจากการสำรวจของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ พบว่าอาคารสูงในประเทศไทยยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่ (200,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป) และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ ที่มีการขยายตัวขึ้นเป็นอย่างมาก พบว่าการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่ย้อนหลังจากปี 2555-2561 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละกว่า 50% ในขณะที่ตลาดแรงงานที่ให้บริการด้านอสังหาฯ เติบโตเฉลี่ยเพียง 5% ต่อปี จึงน่าจะมีความต้องการแรงงานมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของโครงการกลุ่มนี้เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานภาคบริการได้พัฒนาความสามารถเพื่อยกระดับไปสู่การเป็นแรงงานฝีมือ

ส่วนการจะยกระดับฝีมือและการให้บริการของเหล่าแรงงานนี้ กลุ่มนายจ้างเองถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นการตั้งสถาบันเพื่อการเรียนรู้สำหรับพนักงานที่ต้องการพัฒนาเสริมทักษะและสร้างโอกาสให้ตนเอง และยังเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความสามารถเพื่อให้บริการอย่างได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยอาจจะต้องออกแบบหลักสูตรพิเศษที่มีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง คิดค้นบริการเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า

ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการอบรมพนักงานเฉพาะด้าน ที่มีหลักสูตรเฉพาะด้านโดยพัฒนามาจากการสำรวจความต้องการจริงของลูกค้า เช่น การนำผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศเข้ามาอบรมบัตเลอร์ (Butler)เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกบ้านในโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรี่ การร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำในการจัดอบรมพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมในรูปแบบ well-being community เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำหรับกับเรื่องการดูแลสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาฝีมือด้านงานช่างให้กับแรงงานหญิง เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ในการให้บริการลูกบ้านที่เป็นผู้หญิง เป็นต้น

หากดูจากอัตราการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมแล้ว โอกาสในการสร้างงานในภาคบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์นี้ถือว่ามีสูงมาก ในขณะที่บุคลากรมีแนวโน้มเติบโตไม่ทันต่อความต้องการ แต่หากผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์เองเข้ามามีส่วนสร้างและพัฒนาแรงงานทั้งจากภายในองค์กรเอง หรือภายนอกองค์กรโดยถ่ายทอดให้ความรู้แก่ภาคการศึกษาที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการร่วมพัฒนาหลักสูตรในสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่การเปิดให้เยี่ยมชมการทำงาน หรือการรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานก็จะเป็นการสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ และยังช่วยยกระดับการให้บริการในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างยั่งยืนเช่นกันค่ะ

 

 

ข่าวอื่นๆ