รัฐเดินหน้าแก้หนี้เกษตรกร ไฟเขียวแก้กม.กองทุนฟื้นฟูฯ ปลดล็อคกรณีบุคคลค้ำประกัน

  • วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 20:00 น.

รัฐเดินหน้าแก้หนี้เกษตรกร ไฟเขียวแก้กม.กองทุนฟื้นฟูฯ ปลดล็อคกรณีบุคคลค้ำประกัน

ครม.อนุมัติแก้กม.กองทุนฟื้นฟูฯ หวังเคลียร์หนี้เกษตรกรกรณีใช้บุคคลค้ำประกัน 2.4 แสนราย วงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่...)พ.ศ....(พ.ร.บ.กองทุนฯ) โดยการแก้ไขกฏหมายที่ว่าด้วยการกำหนดให้มีการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีบุคคลค้ำประกันได้ จากเดิมการชำระนี้แทน หรือการซื้อหนี้เกษตรกรจากสถานบันการเงิน สามารถทำได้กรณีที่หนี้สินนั้นมัหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น

ปัจจุบันมีเกษตรกรที่มาลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯขณะนี้มีจำนวน 3.6 แสนราย มีมูลหนี้อยู่กับสถาบันการเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท เป็นหนี้ที่บุคคลค้ำประกัน 2.4 แสนราย มูลหนี้ทั้งหมด 2.4 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยเป็นหนี้ประมาณ 9.6 หมื่นบาทต่อราย

“ครม.เห็นว่าเพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงแก้ไขกฏหมายมให้กองทุนฯ สามารถซื้อหนี้สินของสมาชิกที่มีบุคคลค้ำประกันได้ แต่รายละเอียดและความเสี่ยงของการรับซื้อหนี้ หรือใช้หนี้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูจะต้องหารือกับธนาคารหรือสถาบักานรเงินเจ้าหนี้ก่อน”

นายณัฐพร กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขหลักการของ พ.ร.บ.ฉบับเดียวกัน อีกคือ การแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรจาก 2 ปี เป็น 4 ปี เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดภาระงบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง ที่แต่ละครั้งใช้เงิน 80-90 ล้านบาท รวมถึง แก้ไขกรณีของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อเป็นการกำหนดให้มีสำนักงานที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด

ข่าวอื่นๆ