ครม.แต่งตั้ง "สราวุธ ทรงศิวิไล " อธิบดีกรมรางคนแรกของประเทศไทย

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 13:10 น.
ครม.แต่งตั้ง "สราวุธ ทรงศิวิไล " อธิบดีกรมรางคนแรกของประเทศไทย
ครม.แต่งตั้ง "สราวุธ ทรงศิวิไล " อธิบดีกรมรางคนแรกของประเทศไทย

พ.อ.หญิง ทักษดา ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พ.ค. มีมติอนุมัติ แต่งตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)เป็น อธิบดีกรมการขนส่งทางราง คนแรกของประเทศไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา นายสราวุธ ได้เรียกประชุมบุคลากรของกรมการขนส่งทางรางฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับกรมการขนส่งทางราง เช่น โครงสร้างบุคลากรของหน่วยงาน การจัดสรรงบประมาณ การกำหนดแผนและนโยบาย เป็นต้น