สิงห์รถบรรทุกโวยจุดตรวจควันดำถี่ ขู่ประท้วงปิดถนน-บุกด่านตรวจ

วันที่ 18 พ.ค. 2562 เวลา 11:59 น.
สิงห์รถบรรทุกโวยจุดตรวจควันดำถี่ ขู่ประท้วงปิดถนน-บุกด่านตรวจ
รถบรรทุกเตรียมประท้วงปิดถนน-บุกด่านตรวจ โวยตำรวจขูดรีดค่าตั้งด่านควันดำ ร่อนหนังสือ สตช.-กรมการขนส่งทางบก จี้ชี้แจงความเหมาะสมและแก้กฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นายชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการและสมาชิกสมาคมได้รับความเดือดร้อนจากการตั้งด่านตรวจจับควันดำรถบรรทุกขนส่งสินค้าส่งผลกระทบทั้งในด้านการให้บริการกับลูกค้าที่ได้รับสินค้าล่าช้า ตลอดจนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะการตั้งด่านนั้นถี่เกินไปทำให้รถติดยาว 2-3 กม. บนถนนเส้นสำคัญรอบปริมณฑล ด้วยความซ้ำซ้อนจึงมีคำถามว่าวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความสุจริตหรือไม่ คือการกวดขันวินัยสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ไม่มั่นใจถึงกระบวนการตรวจเช็ค อุปกรณ์ต่างๆ มีความถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่

นายชุมพลกล่าวต่อว่า สมาคมได้ทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพื่อขอความร่วมมือให้ลดการตั้งด่านตรวจควันดำลง และไม่ให้เป็นการทำงานซ้อนกับ ขบ. ซึ่งมีการตั้งด่านควันดำพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการคอยควบคุมการตรวจวัดอยู่แล้ว พร้อมทั้งเสนอให้ออกกฎหมาย ตรวจเช็คเพิ่มเติม ปีละ 2 ครั้ง จากเดิมมีการตรวจสภาพปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้เสนอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะต้องสร้างความมั่นใจว่า การตรวจควันดำเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กำหนดไว้

“เข้าใจถึงปัญหาการจราจร และปัญหาด้านมลภาวะ การเข้มงวดนั้น ถูกต้องแล้ว แต่การตั้งด่านควันดำของเจ้าหน้าที่ ถี่เกินไป ให้ลดลงหน่อยได้ไหม เพราะ ส่งผลกระทบด้านการจราจรโดยตรง ซึ่งในเรื่องของควันดำ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จะมีการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายเป็นประจำอยู่แล้ว บางครั้ง เพิ่งออกจากศูนย์ เจอด่าน ตรวจเจอควันดำ จึงไม่แน่ใจว่ามาตรฐานในการตรวจเป็นอย่างไร” นายชุมพล กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ด้วยความไม่พึงพอใจดังกล่าวนั้นกลุ่มรถบรรทุกขนส่งทั่วประเทศเตรียมประท้วงปิดถนน หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ยังเตรียมนัดเครือข่ายรถบรรทุกบุกด่านตรวจควันดำในจุดต้องสงสัยเพื่อสอบถามถึงมาตรฐานและเจ้าหน้าที่ชำนาญการที่ต้องถูกส่งมาประจำจุดตรวจตามที่กฎหมายกำหนด เพราะที่ผ่านมาตำรวจมีวิธีเอาเปรียบในรูปแบบต่างๆจนเกิดความไม่พอใจขึ้น

ด้านนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ในส่วนของมาตรฐานการตรวจวัดควันดำและการตั้งด่านสุ่มตรวจควันดำนั้น มีค่ามาตรฐานจำกัดเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องนำไปปฏิบัติ เนื่องจากมีกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กำหนดตัวเลขเกณฑ์ตรวจวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยต้องนำไปปฏิบัติด้วยความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นายกมลกล่าวต่อว่า ในการตั้งด่านตรวจควันดำนั้น คงต้องบูรณาการควบคู่กันไปทั้ง ขบ.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมีการแบ่งประเภทการตรวจสอบอยู่แล้ว กล่าวคือ ขบ.ดูแลการตรวจวัดควันดำของรถโดยสารสาธารณะและรถเชิงพาณิชย์ เช่น รถบรรทุกสินค้า มีเกณฑ์โทษปรับ 5,000 บาท ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเน้นตรวจสอบรถโดยสารส่วนบุคคล มีโทษปรับ 1,000-2,000 บาท ซึ่งในบางครั้ง ขบ.ต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงไปกำกับดูแลและทำงานร่วมกันในด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย อย่างไรก็ตาม ขบ.ได้ให้ความสำคัญกับปัญหามลพิษและควันดำ จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ขบ. เข้าไปคุมเข้มการทำงานของสถานตรวจสภาพของเอกชนให้มีมาตรฐานที่ตรงกัน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้รถสาธารณะและรถเชิงพาณิชย์ต้องนำยานพาหนะมาตรวจวัดควันดำที่กรมการขนส่งทางบก ปีละ 2 ครั้ง จากปกติรถทั่วไปตรวจควันดำเพื่อต้อภาษีเพียงปีละครั้งเท่านั้น