กทท.แจงพิจารณาประมูลแหลมฉบังเฟส 3 โปร่งใส

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 17:23 น.
กทท.แจงพิจารณาประมูลแหลมฉบังเฟส 3 โปร่งใส
แจงตัดสิทธิกลุ่ม "เอ็นซีพี " เพราะยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน

ร.ท.กมลศักดิ์ พรรณประยูร ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ยังยืนยันว่ากลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพี (NCP) ไม่ผ่านการพิจารณา เป็นไปตามเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์ )

และได้ส่งให้คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานจะพิจารณาในวันนี้ว่าจะยืนตามคณะกรรมการคัดเลือกฯหรือไม่ จากนั้นจะแจ้งต่อคณะกรรมการ กพอ.ต่อไป

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯได้ตัดสิทธิกลุ่มกิจการร่วมค้า NCP เพราะยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนเมื่อ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา และต่อมาทางกลุ่มกิจการร่วมค้า NCP ได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อ 24 เม.ย. และทางฝ่ายกฎหมายของคณะกรรมการคัดเลือกฯพิจารณาเมื่อ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา

ร.ท.กมลศักดิ์ กล่าวว่า หากคณะกรรมการ กพอ.เห็นชอบในการตัดสิทธิกลุ่มกิจการร่วมค้า NCP จะดำเนินการคัดเลือกเอกชนที่กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC ได้ผ่านการพิจารณาซอง 2 แล้ว และได้เปิดซอง 3 ข้อเสนอด้านเทคนิค และซอง 4 ข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทน

โดยเมื่อเช้าวันนี้ได้เชิญกลุ่มกิจการร่วมค้า GPC มาชี้แจงถึง Financial Model ว่ามีวิธีคำนวณจากพื้นฐานอะไร แต่ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการเจรจา อย่างไรก็ตาม หาก กพอ.ให้ทบทวนการพิจารณากลุ่มกิจการร่วมค้า NCP ก็พร้อมกลับมาพิจารณา

ร.ท.ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ กล่าวว่า เหตุผลที่ตัดสิทธิกลุ่มกิจการร่วมค้า NCP เพราะเอกสารในส่วนสัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ของกลุ่มลงนามไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง จึงไม่เป็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารคัดเลือกดำเนินการตามสัญญาร่วมลงทุน ซึ่งส่วนนี้เป็นการแสดงความรับผิดต่อหนี้ร่วม ซึ่งตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญ