ผุดไอเดียลงทุน200ล้านติดโซลาร์ รูฟท็อปหลังสถานีรถไฟบางซื่อ แลกลดค่าไฟปีละ35 ล้านบาท

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 19:00 น.
ผุดไอเดียลงทุน200ล้านติดโซลาร์ รูฟท็อปหลังสถานีรถไฟบางซื่อ แลกลดค่าไฟปีละ35 ล้านบาท
รฟท.ออกแบบโซล่าเซลล์ 5 หมื่นตารางเมตร ติดหลังคาสถานีรถไฟ ประหยัดต้นทุนปีละ 35 ล้านบาท เคาะค่าที่จอดรถสถานีกลางบางซื่อวันละ 300 บาท 

นายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่าแผนพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อให้เข้ากับความเป็นสมาร์ทซิตี้ตามนโยบายรัฐบาลนั้น รฟท.มีแผนลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์บนพื้นที่หลังคาอาคารสถานีกลางขนาดใหญ่พื้นที่ 50,000 ตร.ม. ในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์ รูฟท็อป) เพราะต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเมืองหลวงอีกด้วย

ขณะที่ ผศ.ดร.จารุวิสข์ ปราบณศักดิ์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ กล่าวว่าแผนการลงทุนโซลาร์ รูฟท็๋อป บนพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีวงเงิน 200 ล้านบาท สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 7-8 ปี ด้วยอัตราประหยัดต้นทุนพลังงานปีละ 30-35 ล้านบาท  โดยคาดว่าผลตอบแทนการลงทุน(IRR) คิดเป็น 14.2% ระยะเวลาโครงการ 15 ปี

ทั้งนี้รฟท.สามารถให้เอกชนลงทุนก่อนแล้วผ่อนจ่ายพร้อมกำไร หรือ การให้เอกชนลงทุนก่อนแล้วรฟท.เข้ามารับสัดส่วนภาระทีหลังแบบค่อยเป็นค่อยไป

ด้านนายอภิพันธ์ แนวพันธ์อัศว ที่ปรึกษาโครงการสถานีกลางบางซื่อ กล่าวว่า สำหรับงานบริหารที่จอดรถภายในสถานีกลางบางซื่อนั้นคาดว่าในปีแรกที่เปิดให้บริการจะมีปริมาณยานพาหนะที่เข้ามาบริเวณสถานีทั้งสิ้น 7,305 คันต่อวัน แบ่งเป็น รถส่วนบุคคล 2,656 คัน รถจักรยานยนต์ 781 คันและรถแท็กซี่ 3,868 คัน จากนั้นในปี 2584 จะมียอดยานพาหนะราว 55,090 คันต่อวัน แบ่งเป็น รถส่วนบุคคล 20,025 คัน รถจักรยานยนต์ 5,893 คันและรถแท็กซี่ 29,172 คัน

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาอัตราค่าบริการจอดรถ แบ่งเป็น รถยนต์ส่วนบุคคล 300 บาทต่อวัน ช่วง 30 นาทีแรกจอดฟรี จากนั้นชั่วโมงที 1-14 คิดค่าจอด ชั่วโมงละ 20 บาท ขณะที่รถจักรยานยนต์ค่าจอดวันละ 150 บาท ช่วง 30 นาทีแรกจอดฟรี จากนั้นชั่วโมงที 1-14 คิดค่าจอด ชั่วโมงละ 10 บาท ทั้งนี้อัตราค่าจอดดังกล่าวจะปรับเป็น 25 บาทต่อชม. ในปี 2574 และเพิ่มเป็น 30 บาทต่อชม. ในปี 2584 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 50% จากปีแรกที่เปิดให้บริการ