ตั้งราคาประมูลคลื่น 700 เคาะ 17,584 ล้านบาท เปิดยื่น 19 มิ.ย.

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 16:19 น.
ตั้งราคาประมูลคลื่น 700 เคาะ 17,584 ล้านบาท เปิดยื่น 19 มิ.ย.
กสทช. ชี้แจงหลักเกณฑ์จัดสรรคลื่น700 เมกกะเฮิรตซ์ ราคาเริ่มต้นที่ 17,584 ล้านบาาท คาดจัดสรรเสร็จเดือนมิ.ย. นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.ได้ทำร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกกะเฮิรตซ์ (694-700เมกกะเฮิรตซ์) ประกอบไปด้วย ขนาดคลื่นความถี่รวม 30 เมกกะเฮิรตซ์ แบ่งเป็นใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 เมกกะเฮิรตซ์ จำนวน 3 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นการจัดสรรที่ 17,584 ล้านบาท

ทั้งนี้หลังประกาศร่างหลักเกณฑ์ฯ แล้วจะเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะในวันที่ 22 พ.ค. 2562 ก่อนนำกลับมาเสนอบอร์ดกสทช.และประกาศในราชกิจการนุเบกษา ซึ่งในวันที่ 19 มิ.ย. ผู้เข้าร่วมการจัดสรรนำเอกสารมายื่นในช่วงเช้าจากนั้นจะมีการพิจารณาของบอร์ดกสทช. โดยหากผู้เข้ารับการจัดสรรเลือกชุดคลื่นความถี่เดียวกันให้ใช้วิธีจับสลาก โดยเบื้องต้นราคาที่กำหนดน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเชื่อว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอีก

สำหรับแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ของกสทช. กำหนดให้คลื่น 700 เมกกะเฮิรตซ์ จัดสรรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 คลื่น 2600 เมกกะเฮิรตซ์ (จำนวน 190 เมกกะเฮิรตซ์) และคลื่น 26 และ 28 กิกะเฮิรตซ์ จะมีการทำการประมูลแบบมัลติแบนด์ (ประมูลพร้อมกันไปสองย่าน)โดยจะมีการประมูลช่วงปลายปี 2562 คลื่น 1800 เมกกะเฮิรตซ์ และ 700 เมกกะเฮิรตซ์ ทีเหลืออยู่น่าจะมีการประมูลในเดือนเมษายน 2562 ต่อไป ส่วน 3,400-3,500 เมกกะเฮิรตซ์ เนื่องจากคลื่นยังมีการใช้งานอยู่จึงยังไม่มีการกำหนดเวลาที่จะนำมาจัดสรร