ห่วงไอเดียรัฐขายน้ำมัน 2 ชนิดไม่ง่าย คนใช้กระอักราคาแพง

วันที่ 12 พ.ค. 2562 เวลา 18:00 น.
ห่วงไอเดียรัฐขายน้ำมัน 2 ชนิดไม่ง่าย คนใช้กระอักราคาแพง
นักวิชาการ ระบุนโยบายลดประเภทน้ำมันเหลือ 2 ชนิด อี20 -บี20 ผู้ใช้น้ำมันไม่ได้ประโยชน์ เพราะราคาจะสูงขึ้นตามต้นทุนเอทานอล-ไบโอดีเซล หลังยกเลิกการอุดหนุนราคาขายปลีก

นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงพลังงานที่มีแผนปรับรูปแบบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าให้เหลือเพียง แก๊สโซฮอล์อี20 และดีเซลบี20 นั้น อาจทำได้ แต่ต้องคำนึงถึงในทางปฏิบัติและผลกระทบที่จะมีต่อผู้ใช้น้ำมัน เพราะราคาน้ำมันจะแพงขึ้นจากต้นทุนเอทานอลและไบโอดีเซลที่ใช้ผสม เนื่องจากไม่มีเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาอุดหนุน เหมือนเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะบังคับใช้ ซึ่งระบุว่าห้ามนำเงินกองทุนน้ำมันฯมาใช้อุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพให้ถูกกว่าน้ำมันจากฟอสซิล

ปัจจุบันไทยมีน้ำมันจำหน่ายในปั๊ม 7-8 ชนิด ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ค้าน้ำมันจะเลือกน้ำมันชนิดไหนจำหน่ายบ้าง แต่ในกลุ่มน้ำมันเบนซิน มีอยู่ 5ชนิด คือ เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์95 (อี10)แก๊สโซฮอล์91(อี10) แก๊สโซฮอล์อี85 และแก๊สโซฮอล์อี 20 หากจะส่งเสริมให้จำหน่ายเฉพาะแก๊สโซฮอล์อี20 ในทางปฏิบัติ เชื่อว่าท้ายที่สุด ผู้ค้าน้ำมันจะมีน้ำมันทางเลือกอื่นให้ลูกค้าด้วย เช่น เบนซิน 95 ขณะที่อี20จะปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนเอทานอล ซึ่งขณะนี้ใช้เงินกองทุนน้ำมันฯชดเชยราคาอยู่ลิตรละ78 สต.ต่อลิตร

ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซล ขณะนี้มีจำหน่ายอยู่ 3 ชนิดคือ ดีเซล ดีเซลพรีเมี่ยม และดีเซลบี20 (ชดเชยราคาอยู่ 4.50บาทต่อลิตร) ซึ่งจริงๆแล้วยังไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องกำหนดให้เหลือ ดีเซลชนิดเดียวบี20 แม้จะให้เหตุว่าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ำมัน แต่ใช้เพียงบี10 หรือผสมไบโอดีเซล 10%ในดีเซล ก็เพียงพอแล้ว เพิ่มปริมาณการใช้ดีเซลได้ 6 ล้านลิตรต่อวัน

"เหลือน้ำมันแค่2ชนิด คนใช้ไม่ได้ประโยชน์อะไร เพราะน้ำมันแพงขึ้น แต่อยากให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ค้าน้ำมันมากกว่า และไม่อยากให้เอาการเมืองมายุ่งกับเรื่องน้ำมัน "นายมนูญ กล่าว