อสมท. คืนช่อง 14 MCOT Family หันเน้นปรับปรุงช่องหลัก 9 MCOT HD หวังขึ้น Top10

วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 15:51 น.
อสมท. คืนช่อง 14 MCOT Family หันเน้นปรับปรุงช่องหลัก 9 MCOT HD หวังขึ้น Top10
“อสมท” คืนใบอนุญาตฯ ช่อง 14 MCOT Family ยืนยันยังคงมีจุดยืนชัดเจนสนับสนุนส่งเสริมรายการเพื่อสังคมเด็ก เยาวชน สังคมและครอบครัวผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางของ อสมท ตั้งเป้าพัฒนาการแข่งขันช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ให้กลับมาครองใจผู้ชมในอันดับ Top 10

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอและมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ให้ บมจ. อสมท แจ้งความประสงค์ในการคืนใบอนุญาตฯ ช่อง 14 MCOT Family หมายเลขช่อง 14 หมวดหมู่ช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตามคำสั่งฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับ บมจ. อสมท และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ยังคงมีจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนส่งเสริม เด็ก เยาวชน สังคมและครอบครัวตามภารกิจขององค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง ของ บมจ.

สำหรับช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 บมจ. อสมท จะมุ่งสร้างสรรค์รายการด้วยสาระและความสนุกอย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้รายการของช่อง 9 MCOT HD กลับมาครองความนิยมจากผู้บริโภคในอับดับ Top 10  อีกครั้ง ทั้งนี้ อสมท ยังคงเดินตาม Roadmap 3 ส่วน ในปี 2562-2565 โดยเน้นการพัฒนา Content, Informations และ Data และปรับปรุงกระบวนการภายใน รวมทั้งหารายได้  จากแหล่งอื่นๆ ทดแทนควบคู่กันไป เช่น การพัฒนาที่ดินย่านรัชดา – พระราม 9 เป็นต้น นับจากนี้ อสมท จะเปิดกว้างให้พันธมิตรภายนอกเข้ามาทำงานร่วมกับ อสมท มากขึ้น ทั้งในด้านการผลิตรายการ, การทำระบบ IT และเทคโนโลยี และการเปิดตลาดใหม่ๆ” นายเขมทัตต์ กล่าว

บทความแนะนำ