ไม่ต้องรีบ !! พรุ่งนี้ค่อยแวะปั๊ม เบนซิน-ดีเซลลดราคา 30-50 สต.

  • วันที่ 09 พ.ค. 2562 เวลา 16:08 น.

ไม่ต้องรีบ !! พรุ่งนี้ค่อยแวะปั๊ม เบนซิน-ดีเซลลดราคา 30-50 สต.

ผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มเบนซิน-ดีเซล ลง  30-50 สต.ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ 

ปตท.-บางจากประกาศปรับลดราคาราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดลดลง 50 สตางค์(สต.)ต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี85ลดลง 30 สต.ต่อลิตร ส่วนดีเซล ดีเซลพรีเมี่ยม และ ดีเซลบี 20 ลดลง ลดลง 30 สต.ต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ราคาน้ำมันที่ปรับแล้ว มีดังนี้ เบนซิน 95 อยู่ที่ 36.56 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 29.15 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี20 อยู่ที่ 26.14 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 28.88 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 20.79 บาทต่อลิตร ดีเซลอยู่ที่ 27.79 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม อยู่ที่ 31.39 บาทต่อลิตร และดีเซลบี20 อยู่ที่ 22.79 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ข่าวอื่นๆ