ทรู ยืดจ่าย 900 MHz แทงกั๊กคลื่น 700

วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 18:59 น.
ทรู ยืดจ่าย 900 MHz  แทงกั๊กคลื่น 700
ทรู มูฟ เอช จะยื่นกสทช. ขอจ่ายค่าประมูลคลื่น 900 MHz เป็นสิบงวด ส่วนคลื่น 700 ขอดูความชัดเจนเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

น.ส.ยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้มีคำสั่งที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม (คำสั่ง คสช. ที่ 4/2562) กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 890-915 MHz/935-960 MHz(คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz)ที่ประสงค์ขอแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ตามคำสั่ง คสช. ที่ 4/2562 มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับ นั้น

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น แจ้งว่าบริษัทย่อย คือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHzได้มีหนังสือแจ้งกสทช ถึงความประสงค์ในการแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่ต้องชำระออกเป็นสิบงวด ปีละงวด งวดละเท่าๆ กัน ตามคำสั่งคสช.ที่ 4/2562 แล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของการจะขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHzนั้น ทรู มูฟ เอช มีความจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดของหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz โดยจะได้พิจารณาและดำเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสมต่อไป ภายหลังจากที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขของหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นดังกล่าว