ขสมก.ฟุ้ง รถเมล์ใหม่ 2,188 คันพร้อมวิ่งบริการภายใน 3 ปี

วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 19:00 น.
ขสมก.ฟุ้ง รถเมล์ใหม่ 2,188 คันพร้อมวิ่งบริการภายใน 3 ปี
ขสมก.มุ่งยกระดับบริการหลังปรับขึ้นราคา ตั้งเป้าพลิกกำไรภายใน 5 ปี พร้อมเดินหน้าแผนฟื้นฟูองค์กร ล้างหนี้แสนล้าน

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า แผนการจัดหารถเมล์ใหม่มาวิ่งบริการประชาชนหลังจากปรับขึ้นราคา ขณะนี้ได้เริ่มกระบวนการประกวดราคาไปแล้ว ตั้งเป้าหมายภายใน 3 ปี จะมีรถเมล์ใหม่วิ่งให้บริการได้ 2,188 คัน

ทั้งนี้ประกอบไปด้วย โครงการเช่ารถเมล์ 700 คัน ระยะเวลา 7 ปี วงเงินรวม 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเช่ารถโดยสารดีเซล-ไฮบริดจำนวน 400 คัน วงเงิน 4,800 ล้านบาท และเช่ารถโดยสารเอ็นจีวี จำนวน 300 คัน วงเงิน 2,200 ล้านบาท คาดจะส่งมอบช่วงกลางปี 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอร่างขอบเขตการประกวดราคา (ทีโออาร์) เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร(บอร์ด) ขสมก.ในวันที่ 23 พ.ค.นี้ ก่อนนำร่าง ทีโออาร์ เปิดประชาพิจารณ์บนเว็บไซต์ในเดือน มิ.ย.และเปิดประมูลต่อไป กำหนดส่งมอบรถภายใน 10 เดือนหลังจากลงนามสัญญา

นอกจากนี้ยังเดินหน้าโครงการจัดซื้อรถเมล์ไฮบริด จำนวน 1,453 คัน วงเงิน 11,624 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายเปิดประมูลปี2563 และส่งมอบรถในปี 2565 โดยทีโออาร์จะแล้วเสร็จในปีนี้ เช่นเดียวกับโครงการ จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (อีวี) พร้อมก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าจำนวน 35 คัน วงเงิน 571 ล้านบาท ซึ่งรถเมล์ไฟฟ้าดังกล่าวจะวิ่งพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีผู้โดยสารและมลพิษมาก กำหนดต้องเสร็จปี 2562

สำหรับแผนฟื้นฟูกิจการองค์กรเพื่อล้างหนี้ 1 แสนล้านบาท นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เห็นชอบแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รอส่งต่อให้กระทรวงคมนาคมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป

อย่างไรก็ตามหลังจากปรับขึ้นค่าโดยสารแล้ว เชื่อว่าภายใน 5 ปี หรือปี 2567 ขสมก.จะมีผลประกอบการกลับมาเป็นบวกหรือทำกำไรได้อีกครั้ง ขณะที่เรื่องแผนบริหารจัดการหนี้ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลเพื่อหาแนวทางชำระหนี้ ทั้งนี้แนวทางเดิมที่เคยเสนอภาครัฐคือ 1.ให้รัฐรับภาระหนี้ไป 80% และต้องการให้รัฐให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO)เพราะ ขสมก. อยู่ระหว่างฟื้นฟูองค์กร 2.รัฐรับภาระหนี้ทั้งหมด 100%

นายประยูรกล่าวต่อว่าสำหรับแผนปฏิรูปรถเมล์ 269 เส้นทางนั้นล่าสุดได้ประชุมร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมาได้รับการยืนยันเรื่องเส้นทางเดินรถใหม่ 137 เส้นทางจะตกเป็นของขสมก.ตามที่เสนอขอไป แบ่งประเภทเป็น 1.เส้นทางที่ขสมก.วิ่งอยู่แล้วรายเดียว 2.เส้นทางที่ขสมก.เดินรถกับรถร่วมบริการ 3.เส้นทางใหม่ที่ยังไม่มีใครเดินรถ