สายแว้นสะเทือน!!! ดีเดย์ขึ้นภาษีมอไซค์คุมฝุ่นเริ่ม1 ม.ค. 63

วันที่ 07 พ.ค. 2562 เวลา 18:13 น.
สายแว้นสะเทือน!!! ดีเดย์ขึ้นภาษีมอไซค์คุมฝุ่นเริ่ม1 ม.ค. 63
ครม.ไฟเขียวมาตรการคุมมลภาวะยานยนต์ ห้ามนำเข้ารถเก่า คลอดโครงสร้างภาษีรถมอเตอร์ไซค์เก็บตามกระบอกสูบ ดันราคาเพิ่มคันละ200-1,500 บาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยมลภาวะของยานยนต์ ให้สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้ ครม. ได้มีนโยบายให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 1. กระทรวงพาณิชย์จะออกประกาศเรื่องการกำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้าในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นรถแทร็กเตอร์ รถโดยสารประจำทาง ไม่ประจำทาง รถแข่ง รถดั๊ม รถกระบะ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และหากเป็นรถยนต์รุ่นเก่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นรถยนต์ใช้แล้ว ส่วนรถที่ขออนุญาตนำเข้าได้นั้นคือ รถหัวลาก รถพยาบาล

สำหรับรถของส่วนราชการที่ไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ สถานกงสุล หรือผู้มีเอกสิทธิ์ทางการทูต หรือเป็นรถต้นแบบเพื่อการศึกษาวิจัย นำมาแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้ ส่วนเวลาการเริ่มมาตรการนั้น จะเริ่มตั้งแต่เวลาที่กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ

“หากมีการฝ่าฝืน และจับกุมได้เจ้าหน้าที่จะยึด โดยจะส่งมอบรถนั้นให้แก่สถานศึกษาใช้ หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรก็ได้”นายณัฐพร กล่าว

นายณัฐพร กล่าวว่า มาตรการที่2 ครม.ได้เห็นชอบการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ จากเดิมท่ีจัดเก็บตามกระบอกสูบเป็นจัดเก็บตามการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยหนดให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัตราภาษีอยู่ที่ 1% จักรยานยนต์เชื้อเพลิงผสมหรือไฮบริด ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 10 กรัมต่อกิโลเมตร(กม.) อัตราภาษี 1% มากกว่า 10 -50 กรัมต่อกม. อัตราภาษี 3% ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เกินกว่า 50 - 90 กรัมต่อกม. อัตราภาษี 5% เกินกว่า 90-130 กรัมต่อกม. อัตราภาษี 9% ส่วนที่เกิน 130 กรัมต่อกม. อัตราภาษี 18%

กรณีจักรยานยนต์ที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันภาษีอยู่ที่ 20% เมื่อปรับโครงสร้างอัตราการจัดเก็บแบบใหม่แล้วจะทำให้ภาษีเพิ่มขึ้นส่งผลให้กรณีจักรยานยนต์ทั่วไปเพิ่มขึ้นอีก 200 บาทต่อคัน กรณีรถออฟโร้ด หรือสปอร์ต เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,500 บาทต่อคัน

สำหรับเวลาเริ่มใช้อัตราภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์โครงสร้างใหม่ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป