"ทีวี ไดเร็ค" รีแบรนดิ้งพลิกโฉมองค์กรครั้งใหญ่รอบ 20 ปี ลุยดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 16:40 น.
"ทีวี ไดเร็ค" รีแบรนดิ้งพลิกโฉมองค์กรครั้งใหญ่รอบ 20 ปี ลุยดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น
"ทีวี ไดเร็ค" ปรับโมเดลธุรกิจรับยุคดิจิทัล เชื่อมโยงลูกค้าทุกช่องทาง พร้อมลุยทรานส์ฟอร์มองค์กร วางเป้าหมายยอดขายปีนี้ 4,800 ล้านบาท

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD ผู้นำธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่าน Omni Channel เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตัดสินใจรีแบรนดิ้งองค์กรในโอกาสครบรอบ 20 ปี การปรับโมเดลธุรกิจ โครงสร้างองค์กร และปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถรับมือกับเทรนด์ธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล เพื่อทรานส์ฟอร์มองค์กรให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หวังเพิ่มยอดขายปีนี้ได้ตามเป้าหมาย 4,800 ล้านบาท

ทั้งนี้มองปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ 1.ประชากรที่มีแนวโน้มลดลง คาดว่าปี 2030 (พ.ศ.2573) จะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยเริ่มมีประชากรลดลง ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจจะต้องเผชิญภาวะกำลังซื้อถดถอย 2.พฤติกรรมคนไทยปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล โดยมีข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ ปัจจุบันคนไทยมีสมาร์ทโฟนกว่า 92.33 ล้านเครื่อง, มีค่าเฉลี่ยการใช้โทรศัพท์มือถือสูงที่สุดในโลก 4.53 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน, คนไทยเล่นไลน์ 44 ล้านบัญชี, เล่นเฟซบุ๊ค 50 ล้านบัญชี, อินสตาแกรม 13.6 ล้านบัญชี,ทวิตเตอร์ 12 ล้านบัญชี ฯลฯ ส่งผลให้ปัจจุบันมีสัดส่วนประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์เป็นหลัก 30% ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 15% และทางออฟไลน์เป็นหลัก 55%

อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวจำเป็นต้องปรับองค์กรและรีโมเดลธุรกิจใหม่สู่ ‘ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น’ โดยเน้นการใช้กลยุทธ์ Omni Channel อย่างเต็มที่เพื่อเชื่อมโยงทุกช่องทางทั้งออนไลน์ ออฟไลน์และร้านค้าปลีก TVD Shop ซึ่งการดำเนินธุรกิจนับจากนี้ TVD จะอยู่ภายใต้แนวคิดการให้บริการ (Hospitality) โดยไม่เป็นเพียงผู้จำหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่จะเป็นผู้ให้บริการที่พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าไปพร้อมๆ กัน โดยบริษัทฯ ปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ สู่การเป็น Video Marketer ที่มีครบทั้งภาพ เสียงและคอนเทนต์ จากเดิมที่ใช้โมเดล TV Shopping

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานในองค์กรใหม่ให้มีความกระชับ โดยปรับโครงสร้างการบริหารเหลือ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด ฝ่าย Omni Channel และฝ่าย Operation เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจและบริหารต้นทุนด้านบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีระบบซอฟท์แวร์เข้ามาใช้กับหน่วยงานคอลล์เซ็นเตอร์ เพื่อติดตามวัดผลการสื่อสารกับลูกค้าและนำกลับมาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการปิดยอดขายและลดอัตรายกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า