ต่ออายุวีซ่า VOA อีก 6 เดือน หวังกระตุ้นท่องเที่ยว

  • วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 16:03 น.

ต่ออายุวีซ่า VOA อีก 6 เดือน หวังกระตุ้นท่องเที่ยว

ครม.ไฟเขียวขยายเวลา มาตรการเว้นค่าธรรมเนียม VOA อีก 6 เดือนประคองรายได้ท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่น คาดเงินสะพัด แสนล้าน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนตางด้าวซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ในกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง(Visa On Arrival) จำนวน 2,000 บาทต่อคน จากที่สิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 2562 ไปสิ้นสุด 31 ต.ค. 2562 รวมขยายเวลาออกไป 6 เดือน

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลามาตรการคาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียการจัดเก็บรายได้ 2,955 ล้านบาท แต่คาดว่าจะส่งผลให้ประเทศมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 104,616 ล้านบาท

นายณัฐพร กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ได้ตรวจสอบข้อมูลสถิติผู้โดยสารที่มาขอรับวีซ่า ออนอาร์ไรวัล ในช่วงก่อนมีการยกเลิกกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และช่วงที่มีการยกเลิกค่าธรรมเนียมแล้ว

รวมถึงแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหลังจากช่วงที่มีการยกเลิกค่าธรรมเนียมไปแล้ว พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจาก 20 ประเทศ และอีก 1 เขตเศรษฐกิจไต้หวัน ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

โดยมีผู้ที่เดินทางเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการยกเลิกค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 15 พ.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562 พบว่า ผ่านด่านสำคัญ 5 แห่ง รวม 3.58 ล้านคน เพิ่มขึ้น 83% แยกเป็นบริเวณด่านตม.สนามบินสุวรรณภูมิ มีจำนวนคนเดินทาง 1.75 ล้านคน เพิ่มขึ้น 82% ,ด่านตม.สนามบินดอนเมือง มีจำนวนคนเดินทาง 904,212 คน เพิ่มขึ้น 69%

ด่านตม.สนามบินภูเก็ต มีจำนวนคนเดินทาง 680,126 คน เพิ่มขึ้น 72% ,ด่านตม.สนามบินเชียงใหม่ มีจำนวนคนเดินทาง 250,069 คน เพิ่มขึ้น 203% ส่วนด่านตม.สนามบินหาดใหญ่ มีจำนวนคนเดินทาง 2,038 คน ลดลง 29%

อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างเดือนพ.ค.-ต.ค. 2562 ของทุกปี จะเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว หรือโลว์ซีซั่น ซึ่งมักมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในจำนวนที่ลดลง การยกเว้นค่าธรรมเนียม VOA 2,000 บาท จะเป็นมาตรการในการกระตุ้นให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น จะส่งผลให้ประเทศมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้นด้วย

ข่าวอื่นๆ