รัฐลดดอกกู้ให้ลูกหนี้สหกรณ์

วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 15:39 น.
รัฐลดดอกกู้ให้ลูกหนี้สหกรณ์
ครม.ไฟเขียว 1,232 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยเกษตรกร กว่า 4.28 แสนราย หวังให้เท่าเทียมกับลูกค้าธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561- 31 ม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 1,232 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่ามาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ได้รับสิทธิไปก่อนหน้านี้แล้ว

สำหรับกลุ่มเป้าหมายโครงการนี้ ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรต้นเงินกู้ขอรับการชดเชยไม่เกิน 300,000บาทแรก จำนวน 428,647 ราย

“โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่มีภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 ซึ่งมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยเฉพาะที่เป็นลูกค้าธ.ก.ส." นายณัฐพร กล่าว