ออสเตรเลียออกมาตรฐานรถเข็นสำหรับเด็กคุมเข้มความปลอดภัย

  • วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 13:41 น.

ออสเตรเลียออกมาตรฐานรถเข็นสำหรับเด็กคุมเข้มความปลอดภัย

กรมการค้าต่างประเทศเผย ออสเตรเลียเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยสินค้านำเข้ารถเข็นสำหรับเด็ก ปี' 62 ลดการสูญเสียชีวิต แนะผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานหวังเพิ่มยอดส่งออก

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ออสเตรเลียได้ปรับเพิ่มมาตรฐานข้อกำหนดและความปลอดภัยสินค้ารถเข็นสำหรับเด็ก (Prams and Strollers)ประจำปี 2562 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เนื่องมาจากมียอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากจากรถเข็นที่ไม่มีความปลอดภัย ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวได้ผ่านมาตรฐานของออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ AS / NZS 2088: 2000 คาดว่าจะลดการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิต พร้อมให้คำนิยามของรถเข็นเด็กไว้ ดังนี้ รถเข็นเด็กครอบคลุมถึงยานพาหนะที่มีล้อและสามารถนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบหากหนึ่งในหลายรูปแบบถูกออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนย้ายเด็กในตำแหน่งที่นั่ง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรถเข็นเด็กสามล้อที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้)

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลสถิติการส่งออกในปี 2561 พบว่า รถเข็นเด็กและส่วนประกอบของไทยมีปริมาณการส่งออก 8,222 คัน คิดเป็นมูลค่า 7.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณและมูลค่าลดลง 45.67% และ 42.74% ตามลำดับ แต่อหากพิจารณาปริมาณและมูลค่าส่งออกของไทยไปออสเตรเลียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 1,312 คัน จาก 739 คัน คิดเป็น 77.53% ซึ่งสวนทางกับการส่งออกของไทยในภาพรวมและไปยังตลาดหลักที่มีแนวโน้มลดลง เช่น เนเธอร์แลนด์ กัมพูชา และเมียนมา โดยลดลง 55.85% 48.42% และ 42.41% ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า สินค้าไทยสามารถขยายการส่งออกไปยังตลาดออสเตรเลียมากขึ้น ดังนั้น หากผู้ส่งออกไทยสามารถพัฒนาศักยภาพและคุณภาพในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของออสเตรเลีย ก็คาดว่าจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในออสเตรเลียได้มากขึ้นในอนาคต

 

ข่าวอื่นๆ