เอกชน12รายยื่นชิงจัดหาก๊าซแอลเอ็นจี

  • วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 15:20 น.

เอกชน12รายยื่นชิงจัดหาก๊าซแอลเอ็นจี

กฟผ. นำร่องเปิดเสรี เป็นผู้จัดหาและนำเข้า แอลเอ็นจีรายใหม่เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า คาดลงนามสัญญาซื้อขายภายใน มิ.ย. พร้อมส่งมอบล็อตแรกได้เดือน ก.ย. 62 นี้

นายวิบูลยฺ์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี)ว่า ขณะนี้มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอการแข่งขันด้านราคาที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด 12 ราย จาก 34 ราย ที่ยื่นเข้ามา คาดจะสามารถดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจี กับบริษัทคู่ค้าได้ภายในเดือนมิถุนายน 2562 และจะเริ่มส่งมอบแอลเอ็นจีล็อตแรกได้ในเดือนกันยายน 2562

ทั้งนี้เงื่อนไขการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูล เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยมอบหมายให้ กฟผ. นำร่องเป็นผู้จัดหาและนำเข้าแอลเอ็นจี จำนวนไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2562 และมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่มีมติให้ราคาแอลเอ็นจี ที่ กฟผ. จัดหาต้องไม่สูงกว่าราคาแอลเอ็นจี ต่ำสุดตามสัญญาจัดหาระยะยาวของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและเพิ่มปริมาณก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอกับการผลิตไฟฟ้า

ขณะที่นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. กล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมในการส่งแอลเอ็นจีไปยังโรงไฟฟ้า กฟผ. ได้ทำสัญญาใช้ท่อส่งก๊าซของ ปตท. และสัญญาใช้สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุดส่วนขยายเพิ่มเติมของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อจัดส่งแอลเอ็นจี สำหรับผลิตไฟฟ้าไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าบางปะกง และโรงไฟฟ้าวังน้อย เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคกลาง

ข่าวอื่นๆ