บิ๊กเนม ซื้อซองประมูลดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 18:05 น.
บิ๊กเนม ซื้อซองประมูลดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ
5 กลุ่มซื้อซองประมูลดิวตี้ฟรี "เซ็นทรัล-คิงเพาเวอร์-ไมเนอร์-บางกอกแอร์เวย์ส รอยัลออร์คิดฯ "ทอท.เปิดยื่นชิงดำ 22 พ.ค.นี้

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดเผยว่า รายชื่อเอกชนที่เข้าซื้อซองเอกสารคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอาการ (ดิ้วตี้ฟรี) ทั้ง หมดมีจำนวน 5 รายได้แก่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล บริษัท คิงพาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)บริษัท การบินกรุงเทพ (BA)และบริษัท โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND)สำหรับ เอกชนที่เข้าซื้อซองเอกสารผู้ประกอบการโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ มีจำนวนทั้งหมด 4 รายได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา(CPN)บริษัท คิงพาวเวอร์สุวรรณภูมิ MINTและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป ทั้งนี้ ทอท.ได้เปิดขายซองเอกสารทั้งการบริหารร้านดิวตี้ฟรีและพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 1-18 เม.ย. 2562 กำหนดการยื่นข้อเสนอในวันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 09.00-11.00 น. และจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ทอท.กำหนด จากนั้นกำหนดการนำเสนอผลงาน ข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในวันที่ 27-28 พ.ค. 2562 พร้อมกำหนดการเปิดซองเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุดในวันที่ 31 พ.ค. 2562

นอกจากนี้ ผู้ที่จะยื่นซองจะต้องบอกรายชื่อ Joint Venture ที่จะร่วมประมูลกับ ทอท. ก่อนกำหนดวันยื่นซอง (22 พ.ค. 2562) ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (8 พ.ค.2562) โดย ทอท. ได้เชิญ สคร. และ สตง. เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในวันชี้แจงคุณสมบัติและวันเปิดซอง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ ทอท. ดำเนินการมาโดยตลอด