กสทช.ประกาศเปิดประมูลคลื่น 700MHz เริ่มใช้คลื่น-จ่ายเงิน 1 ต.ค.63

วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 23:17 น.
กสทช.ประกาศเปิดประมูลคลื่น 700MHz เริ่มใช้คลื่น-จ่ายเงิน 1 ต.ค.63
ค่ายมือถือโอด กดดันเรื่องเวลาที่สั้น ราคาประมูลสูง ชี้เทคโนโลยี 5G ใช้เวลาเตรียมการอย่างน้อย 2 ปี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้ผู้รับใบอนุญาตคลื่น 900 MHz สามารถขยายเวลาออกไปจากปี 2563 ที่ต้องจ่ายงวดสุดท้าย ออกไป 10 งวด นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ่ายใบอนุญาต ซึ่งคือ ในปี 2559 หรือขยายเป็นปี 2569 และต้องเข้าร่วมประมูลคลื่น 700 MHz (สำหรับเทคโนโลยี 5G) โดยให้แจ้งความจำนงภายในวันที่ 10 พ.ค.นี้ ทั้งนี้ กสทช.จะเปิดประมูลคลื่น 700MHz จำนวน 15 MHz 3 ใบอนุญาต ๆ ละ 15 MHz ในเดือนมิ.ย.นี้ เป็นการประมูลล่วงหน้าก่อน และให้จ่ายและใช้จริงในวันที่ 1 ต.ค.2563 โดยให้ผู้ประกอบโทรคมนาคมยื่นประมูลก่อน โดยหลักเกณฑ์การประมูลจะออกปลายเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อม รวมทั้งการประเมินค่าคลื่น 700MHz ด้วย

"การออกคำสั่งตามมาตรา 44 เกี่ยวกับทางด้านโทรคมนาคม โดยการใช้สิทธิตามมาตรา 44 ที่ออกมา จะมีการแบ่งงวดการชำระเงินออกเป็น 10 งวด ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้สิทธิดังกล่าว จะต้องยื่นเรื่องต่อสำนักงาน กสทช.ภายในวันที่ 10 พ.ค.นี้ หรือภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.2562 เป็นต้นไป และหากยื่นสิทธิดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่จะเปิดประมูลในเดือนมิ.ย.นี้ ให้ถือว่าสิทธิ์นั้นถูกยกเลิกไป" นายฐากร กล่าวภายหลังการประชุมกับผู้ประกอบการโทรมือถือและทีวีดิจิทัล วันที่ 17 เม.ย. 2562 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายระเอียดต่าง ๆ ที่ คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการมีมาตรการช่วยเหลือ

สำหรับการชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz ตามคำสั่ง คสช. จะแบ่งออกเป็น 10 งวด จากการนำเงินจากการประมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งในส่วนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) จำนวนกว่า 7.6 หมื่นล้านบาท และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ เอไอเอส จำนวนกว่า 7.5 หมื่นล้านบาท รวม 1.4 แสนล้านบาท นำไปหาร 10 ปี โดยปีที่ 1 คือปี 2559 ทั้งสองรายมีการชำระเงินค่าประมูลเข้ามาในจำนวน 17,206 ล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการทั้งสองรายจะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับทางกสทช. ส่วนปี 2560 ที่ไม่มีการชำระเงิน ผู้ประกอบการต้องชำระเข้ามาเต็มจำนวนทั้งสองงวด ขณะที่ปี 2561 มีการชำระเงินเข้ามาเพียง 12,904 ล้านบาท และปี 2562 มีการชำระ 8,603 ล้านบาท ทำให้ในปี 2563 เมื่อมีคำสั่ง คสช.ออกมา เดิมรัฐจะมีรายได้เกิดขึ้น 1.3 แสนล้านบาท จะเหลือเป็น 54,800 ล้านบาท และทยอยจ่ายเพิ่มเติมไปอีก 4 งวด โดยจะสิ้นสุดการชำระเงินในปี 2569 รวมทั้งสิ้นรัฐจะมีรายได้ 2.03 แสนล้านบาทนอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องเข้าร่วมประมูลคลื่น 700 MHz ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นราคาประมูลต่ำสุดไม่น่าจะต่ำกว่า 25,000 ล้านบาทต่อหนึ่งใบอนุญาตขนาด 15 MHz โดยใบอนุญาตฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค.2563

ฉะนั้นผู้ประกอบการที่เข้าประมูลจะจ่ายเงินจริงในเดือน ต.ค.2563 ซึ่งจะทำให้รัฐมีรายได้ที่เกิดจากการประมูลอย่างน้อย 75,000 ล้านบาท ของจำนวน 3 ใบอนุญาต จากเดิมในปี 2563 รัฐจะมีรายได้ 54,800 ล้านบาท จะกลายเป็น 62,300 ล้านบาท และในปี 2564 รัฐจะมีรายได้เกิดขึ้น 27,000 กว่าล้านบาท จนไปถึงปี 2572 รวมทั้งสิ้นรัฐจะมีรายได้เกิดขึ้น 2.78 แสนล้านบาท

นายฐากร กล่าวว่า ผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถยื่นขอรับสิทธิขยายเวลาการชำระค่าคลื่น 900 MHz ภายในวันที่ 10 พ.ค.2562 และให้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz รายละ 15 MHz ในราคาประเมินเบื้องต้น 2.5 หมื่นล้านบาท/ใบอนุญาต แต่หากผู้ประกอบการรายใดไม่ใช้สิทธิ ก็จะให้เปิดประมูลเป็นการทั่วไป และจ่ายงวดค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz ตามเดิม 4 งวด

"3 ค่ายถ้ารับสิทธิก่อน ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz แต่ถ้าไม่ใช้สิทธิ ก็จะเปิดประมูลทั่วไป เราเซ็ตซีโร่ ด้านโทรคมนาคม ทีวี รัฐและผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์"นายฐากร กล่าว

นายวีระวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า ระยะเวลาในการจัดประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz ค่อนข้างสั้น ขณะที่ราคาประมูลก็ยังสูง โดยเห็นว่าไม่ควรนำ 900 MHz มาเป็นพื้นฐาน เนื่องจากการให้บริการเทคโนโลยี 5G ต้องใช้ระยะเวลาเตรียมการอย่างน้อย 2 ปี และหากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้งานรายสำคัญไม่ตื่นตัวเกี่ยวกับ 5G ก็คงจะใช้เวลาอีกนาน

นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) กล่าวว่า DTAC รับทราบการขยายระยะเวลาชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ซึ่งเป็นการยืนยันว่าราคาคลื่นความถี่ของประเทศไทยสูงเกินไป DTAC จะหารือกับทาง กสทช.เพื่อความชัดเจนเพิ่มขึ้นจากคำสั่งฯในเรื่องมาตรการดังกล่าว ก่อนที่จะพิจารณาตัดสินใจดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ดี DTAC ยังยืนยันตามได้เคยแจ้งไว้กล่าวคือ สนับสนุน กสทช.ในการจัดทำแผนจัดสรรคลื่นความถี่ที่ชัดเจน รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาที่จะนำคลื่นมาจัดสรรล่วงหน้า และการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ ทั้งหมดที่จะถูกนำมาจัดสรรอย่างเหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการประมูลครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ใบอนุญาตคลื่นความถี่มีอายุ 15 ปี และจะมีการลงทุนไม่น้อยเลยหรือเป็นแสนล้านบาท กสทช.จึงควรกำหนดให้ชัดเจน เกี่ยวกับ Spectrum Roadmap ไม่ใช่ประกาศประมูลคลื่นความถี่เป็นก้อนๆ ในภาพการลงทุนควรจะเห็นแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ชัดเจนจะได้วางแผนการลงทุนได้ ไม่ใช่ออกมาประมูลเป็นรอบๆ อย่างไรก็ตาม DTAC จะขอใช้สิทธิก่อน

นายอติรุฒน์ โตทวีแสนสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร TRUE กล่าวว่า จากการประมูลคลื่นความถี่ที่ผ่านมาทั้ง 3G และ 4G ทั้งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมก็มีการแบกรับภาระมากขึ้น โดยเฉพาะ 900 MHz ถือได้ว่ามีราคาคลื่นความถี่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก เมื่อเทียบกับรายได้ต่อหัวของประชากร ทำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน และมีการเติบโตช้าลง หรือไม่มีการเติบโตเลย และด้วยความเข้าใจของรัฐบาลและกสทช. ทราบดีว่าการที่จะผลักดันให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าให้มีศักยภาพและแข่งขันได้ จะต้องนำคลื่นความถี่ 5G เข้ามาใช้ เพื่อสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งตรงนี้ส่วนหนึ่งก็ดีต่อประเทศ แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นภาระของผู้ให้บริการโทรคมนาคมทุกรายการที่มีมาตรการผ่อนผัน หรือหลายประเด็นที่ผู้ให้บริการฯ ได้เสนอไป เชื่อว่าในเรื่องเหล่านี้จะประกอบอยู่ในรายละเอียดที่ทางกสทช.มีความเข้าใจอย่างดีจะต้องเร่งและนำมาสื่อสารต่อสาธารณะต่อไป โดยเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งจะต้องก้าวข้ามกรอบจำกัด และเชื่อว่ามีระยะเวลาเป็นตัวกดดัน ก็หวังว่ารายละเอียดจะออกมาโดยเร็ว โดยในส่วนของบริษัทฯ เองก็จะมีการรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป