สยามกลการฯมอบที่ดิน30ล้านสร้างรพ.ธรรมศาสตร์พัทยารองรับพื้นที่อีอีซี

  • วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 11:46 น.

สยามกลการฯมอบที่ดิน30ล้านสร้างรพ.ธรรมศาสตร์พัทยารองรับพื้นที่อีอีซี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมเดินหน้าลงทุน2,600 ล้านบาทก่อสร้าง “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา”300 เตียง รองรับภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูงรอบพื้นที่อีอีซี

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีรับมอบที่ดินจำนวน 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา มูลค่า 30 ล้านบาท บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จากบริษัท สยามกลการ จำกัด เพื่อนำไปพัฒนา “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา” โดยมี ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด เป็นผู้มอบ

ทั้งนี้แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจรในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากรัฐบาลประกาศให้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 566 ไร่ เป็น “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษสำหรับกิจการการแพทย์ครบวงจร (EECmd)” โดยมีแผนก่อสร้าง “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพแก่ชุมชน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวในพื้นที่ อีอีซี รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการรองรับการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้อายุโดยสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ บริษัท สยามกลการ จำกัด ที่ได้มอบพื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา นำไปพัฒนาก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ การวิจัย นวัตกรรม บริการ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่พร้อมก้าวไปสู่การเป็น Medical Hub ในอนาคต”รศ.เกศินี กล่าว

สำหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จะมีขนาด 300 เตียงใช้งบประมาณประมาณ 2,600 ล้านบาท คาดเริ่มดำเนินการได้ปี 2563 เป็นอาคารหลักและจะมีอาคารอื่นๆ อีก 7 แห่ง ประกอบด้วย 1.ศูนย์ Wellness Center 2.Service Apartment เพื่อผู้สูงอายุ 3.โรงพยาบาลทั่วไป 4.หอพักแพทย์และพยาบาล 5.อาคารบริการร่วม 6.อาคารแพทย์ศาสตร์ศึกษา 7.สถาบันวิจัยสำหรับ Start Up และ Science Park ด้านการแพทย์

ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อีอีซี นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยมุ่งหวังที่จะเห็นประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างสะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ