"เซ็นทรัลเวิลด์" เตรียมเปิดให้บริการตามปกติช่วงบ่าย11เม.ย.นี้

วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 09:39 น.
"เซ็นทรัลเวิลด์" เตรียมเปิดให้บริการตามปกติช่วงบ่าย11เม.ย.นี้
ห้างเซ็นทรัลเวิลด์และอาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เตรียมเปิดให้บริการตามปกติช่วงบ่ายวันนี้ ขณะที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ยืนยันไม่ได้รับความเสียหาย

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 62 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอ็น)ได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดกลุ่มควันบริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ถึงกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า เมื่อวันที่ 10 เม.ย.62 เวลาประมาณ 17.40 น. ได้เกิดกลุ่มควันบริเวณช่องท่อระบายควันชั้น 8 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทางศูนย์ฯได้รีบอพยพคนออกจากพื้นที่โดยทันที และสามารถควบคุมกลุ่มควันได้สำเร็จภายในเวลาประมาณ 18.10 น. จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 16 คน และพนักงานบริษัทฯเสียชีวิต 2 คน

บริษัทฯขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ โดยบริษัทฯจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อดูแลรับผิดชอบต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ สำหรับสาเหตุของกลุ่มควันและมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมิน ทั้งนี้บริษัทฯ มีวงเงินประกันภัยครอบคลุมความเสียหายสำหรับคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกประเภท, ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก, ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ แบะกรมธรรม์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยบริษัทฯคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญ บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องปิดอาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าวในวันที่ 11 เม.ย.62 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการอาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในวันที่ 11 เม.ย.62 เวลา 12.00 น. และ 14.00 น. ตามลำดับ

ขณะที่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า แขกผู้เข้าพักและพนักงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ทุกคนปลอดภัย ทั้งนี้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด