logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

แท็กซี่สุวรรณภูมิขอขึ้นค่าโดยสารเริ่มต้นที่75บาท

11 มิถุนายน 2561

แท็กซี่สุวรรณภูมิยื่นหนังสือคมนาคมขอขึ้นค่าโดยสารเริ่มต้น 75 บาท เล็งชาร์จค่ากระเป๋าเดินทางใบละ 30 บาท เหตุเดือดร้อนต้นทุนแพง

แท็กซี่สุวรรณภูมิยื่นหนังสือคมนาคมขอขึ้นค่าโดยสารเริ่มต้น 75 บาท เล็งชาร์จค่ากระเป๋าเดินทางใบละ 30 บาท เหตุเดือดร้อนต้นทุนแพง

นายศดิศ ใจเที่ยง นายกสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย และคณะทำงานจัดระเบียบรถบริการสาธารณะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ)เปิดเผยภายหลังการยื่นหนังสือร้องเรียนให้กับกระทรวงคมนาคมว่าสมาคมได้ยื่นข้อร้องเรียนถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เพื่อติดตามทวงถามการปรับราคาค่าโดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะแท็กซี่มิเตอร์ ตามที่กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จะดำเนินการปรับค่าโดยสาร (มิเตอร์)เพิ่มขึ้น 13% ตั้งแต่ปี 2557 แบ่งเป็นปรับขึ้นเฟสแรก 8% ก่อนเพิ่มขึ้นอีก 5% ในเฟสที่สอง ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับขึ้นเฟสแรกไปแล้ว สมาคมจึงได้ มาทวงถามการปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 5% ที่เหลือและค่าบริการเพิ่ม (เซอร์ชาร์ท) ตามมติได้อนุมัติแล้ว สำหรับเกณฑ์ราคาใหม่นั้นรถแท็กซี่ปกติจะเริ่มต้นที่ 75 บาทและรถแท็กซี่ 7 ที่นั่ง(มินิแวน) จะเริ่มต้นที่ 95 บาท

นอกจากนี้จะมีการคิดค่าโดยสารตามจำนวนสัมภาระอีกด้วยเพราะผู้โดยสารในสนามบินส่วนใหญ่จะมีสัมภาระจำนวนมากมีกระเป๋าประมาณ 4-6 ใบ ดังนั้นอัตราใหม่ กระเป๋า 2 ใบแรกจะให้บริการฟรีสำหรับผู้โดยสาร ส่วนกระเป๋าใบที่ 3 จะคิดค่าบริการ 10 บาท หากผู้โดยสลรมีกระเป๋ลตั้งแต่ใบที่ 4 ขึ้นไปคิดราคาใบละ 30 บาท

นายศดิศกล่าวต่อว่าปัจจุบันผู้ขับขี่มีปัญหาเดือดร้อนมากเนื่องจากต้องรองรับสัมภาระของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ชาวไทยและต่างชาติ ทำให้ต้นทุนของการประกอบการสูงขึ้นกว่ารถแท็กซี่ให้บริการทั่วไป ประกอบกับราคาค่าน้ำมัน ราคาก๊าซได้ปรับขึ้นขึ้น ทำให้ผู้ขับรถแท็กซี่เดือดร้อน ขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายมีมาก อาทิ ค่าเทอม ค่าเช่าบ้าน และค่างวดรถ

อย่างไรก็ตามการขอปรับขึ้นค่าโดยสาร 5% ต้องการให้พิจารณาทันที และต้องการให้ปรับในช่วงระยะทางเกินกว่า 1-10 กม. ละ 8 บาท จากเดิม กม. ละ 5.50 บาท และ กม. 10-20 บาท กม. ละ 9 บาท จากเดิม กม. ละ 6.50 บาท เพื่อสอดคล้องกับต้นทุน โดยคงค่ามิเตอร์เริ่มต้นที่ 35 บาทเหมือนเดิม ทั้งนี้คณะทำงานให้เสนอค่าบริการเพิ่มกรณีรถใหญ่จากเดิม 95 บาท ให้เพิ่มอีก 5 บาท รวมเป็น 100 บาท เพื่อชดเชยค่าน้ำมัน

นายพัลลภ ฉายินธุ คณะทำงานสมาคมแท็กซี่สุวรรณภูมิกล่าวว่าหลังจากที่รอมา 4 ปีแล้วจากเดิมที่รัฐบาลมีเงื่อนไขว่าหากไม่มีประชาชนร้องเรียนการปฏิเสธผู้โดยสารจึงจะประกาศปรับราคาส่วนที่เหลือให้ ส่วนนี้ตอนนี้คุณภาพการให้บริการของผู้ขับรถแท็กซี่ รวมทั้งคุณภาพรถให้บริการมีสภาพใหม่ มีอายุการใช้งาน 3-5 ปี หลังจากรถแท็กซี่ที่เพิ่งหมดอายุการใช้งานครบ 9 ปี เมื่อปี 2560 บางส่วน ตอนนี้ 70% เป็นแท็กซี่ใหม่แล้ว โดยราคาต้นทุนรถแท็กซี่ใหญ่ ราคา 1.4-1.7 ล้านบาทต่อคัน ปัจจุบันมีรถแท็กซี่ให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 8,000 คัน และให้บริการจริงประมาณ 6,000 คันซึ่งต้องหมุ่นเวียนให้บริการ ส่วนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแท็กซี่นั้นต้องขึ้นอยู่ที่ ขบ. และสหกรณ์แท็กซี่ให้มีมาตรฐานการให้เช่ารถ เน้นคุณภาพคนขับมากกว่าปริมาณ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา