เณรนับร้อยบวชถวายสมเด็จพระเทพรัตนฯที่วัดภคินีนาถ

  • วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 16:57 น.

เณรนับร้อยบวชถวายสมเด็จพระเทพรัตนฯที่วัดภคินีนาถ

เณรนับร้อยบวชถวายสมเด็จพระเทพรัตนฯที่วัดภคินีนาถ เรื่อง สมาน สุดโต

วัดพระภคินีนาถ ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด และโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสน จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤาดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที 31 มี.ค. ถึง 18 เม.ย.2562 มีนักเรียนระดับประถมเข้าร่วมโครงการมากถึง 107 คนพระราชอุดมมงคล (วิสิทธิ์ นนฺทิโย อายุ 97 ปี) เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถ กล่าวว่า โครงการนี้ นอกจากจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้ว ยังเป็นโครงการที่ชักนำเยาวชนให้คุ้นเคยกับวัดมีโอกาสทำงานร่วมกัน สร้างความสนิสนมคุ้นเคยต่อไปอีกด้วย

พระมหานรุตม์ รตนวณฺโณ ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากความคิดริเริ่มของหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่จัดมา 7 ปีแล้ว โดยเรียกว่าโครงการบ้าน วัด ประสานใจ ซึ่งได้รับความร่วมมือและความสนใจจากโรงเรียนและเยาวชน จะเห็นได้จากจำนวนผู้สมัครเข้าโครงการปีนี้ มากถึง 107 คน มากกว่าวัดอื่นๆ ในเขตบางพลัดด้วยกัน

เยาวชนจะบวชเพียงระยะสั้นแค่ปิดภาคฤาดูร้อน แต่ 4 รูป จากต่างจังหวัดขอบวชเรียนตลอดไป ซึ่งปีก่อน ๆ ก็มีจำนวนหนึ่งขอบวชเรียนต่อสายปริยัติธรรม และปริยัติธรรมแผนกสามัญ สามเณรจำนวนนี้จะได้รับการฝึกอบรมการเทศน์ตามที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสแนะนำ จึงต้องเทศน์ทุกวันพระในพระอุโบสถ ญาติโยมได้ฟังเณรน้อยเทศน์ก็พอใจ

พระมหานรุตม์ ชื่นชมเยาวชนที่มาบรรพชาตามโครงการว่า ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดี ไม่ว่าจะทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ ออกบิณฑบาตร ทั้งๆ ที่เป็นเยาวชน

สามเณรฌาณวัฒน์ มาลัย (น๊อต) อายุ 10 ปี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กทม. บอกว่าบวชตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.ตลอดเวลาทำตามที่พระอาจารย์แนะนำได้ทุกอย่าง พร้อมทั้งบอกว่ามีเพื่อนใหม่อีก 3-4 คน ส่วนโปรแกรมของสามเณรแต่ละวัน เริ่มตื่นนอนตี 4 เพื่อทำกิจธุระส่วนตัว เวลา ตี 5 ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เวลา 6 โมง ออกบิณบาตร เวลา 7-8 โมง ฉันเช้า เวลา 9 โมง อบรมกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 พร้อมทั้งเดินจงกรม นั่งสมาธิ และออกบิณฑบาตรโปรดญาติโยมอีกครั้ง ก่อนฉันเพลในเวลา 11.00 น. เวลา 12.00น.ถึง 13.00 น.เบรกหนึ่งชั่วโมงเวลา 13.00น ถึง 17.00 น. บรรดาสามเณรทั้งนั้น จะต้องเดินเรียนหมุนเวียนจนครบ 5 ฐาน ซึ่งแต่ละฐานใช้เวลา 50 นาทีเวลา 17.00น. พักผ่อน ฉันน้ำปานะ และสรงน้ำ เมื่อถึงเวลา 18.00 น. สามเณรพร้อมกันที่ลานธรรม เพื่อสวดมนต์ทำวัตรเย็น ถึงเวลา 19.40 น. พักดื่มน้ำปานะเวลา 20.00 น. เป็นไฮไลต์ เพราะเป็นช่วงที่วิทยากรที่มีความสามารถมาถวายความรู้ ทำให้สามเณรรู้สึกสนุก จนกระทั่งเวลา 21.30 น. เข้านอน

อย่างไรก็ตาม ก่อนทำกิจกรรมเตรียมความพร้อม ก่อนทำวัตรเช้าทำวัตรเย็นจะให้สามเณรท่องกลอนบทนี้ก่อน เพื่อปลุกใจ ชื่อบทกลอนว่า " เสียงครวญจากลูกเณร" (แต่งโดย พระมหาสายันต์ แห่งวัดน้ำวน อ.เมือง จ.ปทุมธานี)

ตี 4 เณรตื่นนอน เก็บสื่อหมอน ถอนความง่วงล้างหน้าไม่อาวรณ์แล้วสัญจรไปครองผ้าพวกเรารู้หน้าที่มีวินัยใจเข้มแข็งอากาศแม้ร้อนแรงท้องเหี่ยวแห้งไม่ย่อท้อตอนเช้าเที่ยวบิณบาต เดินโปรดสัตว์ทุกวันไปเจอโยมยิ้มหน้าใสยกมือไหว้ใส่บาตมาถึงวัดจัดสำรับ มองดูกับน้ำลายกล้าก่อนฉันต้องพิจารณาพวกเราว่าปฏิสังขาโยสายมาร่วมทำกิจกรรมตามประสาบางองค์ท่องตำราเพิ่มศรัทธาของญาติโยมกะว่าบวชครั้งนี้คงได้ดีมิเสียหน้าไม่ยอมให้มารดาต้องระอาเพราะลูกเณรแม่จ๋าแม่ของเณรมองดูเณรซิแม่จ๋าดูเณรให้เต็มตาว่าโสภาขนาดไหนไม่รักคงไม่บวชโดนแม่สวดเลยบวชไปแม่บ่นเณรทนไหวด้วยใจรักจักแทนคุณจีวรเหลืองอร่ามมองดูงามตามวิสัยโยมแม่จงมีชัยปลอดโรคภัยไร้โรคาขอแม่จงศรัทธา...พุทธศาสนา เณรให้พรฯ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ