Disruptive Change

วันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 07:28 น.
Disruptive Change
เรื่อง...กัปตัน ป.

โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง หรือ Disruptive Change ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และยากจะคาดเดา ต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาต่างๆ อาจแก้ไขได้ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้

ยกตัวอย่างไว้เป็นกรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่นชาติที่ล้ำหน้าด้านเทคโนโลยี คือ “ฟูจิตสึ” บริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีนำเข้ามาใช้กับชีวิตประจำวันในโลกอนาคต ผ่านการจัดแสดงในศูนย์การแสดง Fujitsu Showroom “Net Community” ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มหลัก

ประกอบด้วย 1.Business and Shopping : โลกของการจับจ่ายใช้สอยในอนาคต 3D Tele-immersion (TI) จะเข้ามาช่วยในการจำลองสถานที่ซื้อสินค้าจริง ผู้ซื้อสามารถลองชุดผ่านจอเสมือนจริงได้ เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีการนำ AI เข้ามาช่วยประมวลผลและคำนวณว่าสินค้าที่เราได้ซื้อไปใกล้จะหมดหรือยัง พร้อมทั้งมีระบบเตือนและข้อเสนอให้กับเราในการซื้อของครั้งต่อไปว่าควรจะซื้อเมื่อไหร่ จำนวนเท่าไร

2.Education and Training : โลกของการเรียนการสอนในอนาคต นอกจากจะเรียนผ่านออนไลน์แล้ว ครูผู้สอนยังสามารถใช้ AI มาจับอารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียน ทำให้สามารถทราบและปรับวิธีการสอนได้อย่างทันถ่วงทีและเหมาะสมกับสถานการณ์ ส่งผลให้การรับรู้เนื้อหาของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.Health and Medical Treatment : ในวงการแพทย์ ฟูจิตสึได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลบุคคล Personal Lifelog Storage (PLS) : vital-sign sensor เช่น อุณหภูมิร่างกาย การเต้นของหัวใจ ชีพจร ความดัน เพื่อวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติงานของคนงาน ผ่านการใส่นาฬิกาข้อมือ (The FUJITSU Vital Sensing Band)

นอกจากนี้ ในอนาคตรถยนต์จะสามารถจับความรู้สึกของผู้ขับ และนำมาประมวลกับอุณหภูมิของร่างกาย ทำให้รู้ว่าผู้ขับกำลังปวดท้องอยู่ และยากจะหาห้องน้ำเข้า รถยนต์จะแสดงผลห้องน้ำที่ใกล้สุดและสามารถเข้าได้ผ่านทางหน้าจอให้ผู้ขับทราบ

และ 4.Food and Agriculture : ในอนาคตอันใกล้นี้ ตู้เย็นซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประจำทุกบ้านจะสามารถประมวลผลข้อมูลของการที่เจ้าของบ้านเก็บสินค้าอะไรไว้ในตู้ และหยิบออกมาแล้วจำนวนเท่าไหร่ ทำให้ทราบว่าคงเหลืออะไรบ้าง อย่างละเท่าใด ยิ่งไปกว่านั้น จะสามารถคำนวณต่อให้ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเรารับประทานอะไรไปบ้าง รับประทานไปแล้วกี่แคลอรี และมีข้อเสนอให้ว่าควรจะทำอะไรรับประทานในมื้อต่อๆ ไปดี

นอกจากนี้ ศูนย์การแสดง Fujitsu Showroom “Net Community” ยังมีจุดแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บริษัท Fujitsu ให้บริการจริงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบการยืนยันตัวบุคคลด้วยฝ่ามือ (Palm Vein Authentication-PalmSecure) ซึ่งเป็นระบบที่นำมาใช้ในการเข้าทำงานของบริษัท และใช้ในการเปิดคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ “Robo Pin” เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา และได้มีการนำมาใช้แทนคนเพื่อทำหน้าที่ต้อนรับ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงานเบื้องต้น

การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีศักยภาพสูงเข้ามาใช้ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ ทำให้เกิดการสร้างโอกาสให้คนจำนวนมาก รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน สร้างอาชีพใหม่ๆ สร้างวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ เทคโนโลยียังเป็นตัวเร่งในการสร้างความท้าทายให้แต่ละหน่วยงานแข่งขันกันเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่อประชาชน