ดันเกษตรกรรุกอาเซียน

วันที่ 04 ม.ค. 2562 เวลา 11:00 น.
ดันเกษตรกรรุกอาเซียน
โพสต์ทูเดย์ - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือพันธมิตรสภาเกษตรกรแห่งชาติ หนุนเกษตรกร ใช้ประโยชน์การค้าเสรีรุกอาเซียน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จับมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” จำนวน 6 ครั้ง ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและปลอดภัย (Food Health and Safety) โดยได้นำร่องจัดครั้งแรกเมื่อเดือน พ.ย. 2561 ณ จ.อุดรธานี และในครั้งนี้กำหนดจัดโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 7-9 ม.ค. 2562 ณ โรงแรมแคนทารี 304 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยจะมีการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจาก FTA” และ “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดต่างประเทศ” ให้กับเกษตรกร จำนวน 100 คน จาก จ.ปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี ตราด และสระแก้ว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตการค้าเสรี การใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA กฎระเบียบทางการค้า นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยเน้นสินค้าสมุนไพร ขิง ข่า กระชาย ไผ่ ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ โดยในระหว่างงานจะมีการเปิดเวทีวิเคราะห์สินค้าให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างวิทยากรผู้ประกอบการ และเกษตรกรด้วย

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มั่นใจว่าการผลึกกำลังร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยสร้างมูลค่าและยกระดับสินค้าเกษตรในชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกโดยเฉพาะตลาดอาเซียน และที่สำคัญยิ่งคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับเกษตรกรโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีซึ่งจะทำให้เกษตรกรเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็งมั่นคงในระยะยาว” นางอรมน กล่าว

ขณะที่รายงานข่าวก่อนหน้าระบุว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ยังผลักดันผู้ประกอบการชายแดนใต้ใช้ประโยชน์จาก FTA ลุยตลาดอาเซียนที่ จ.สงขลา มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะสินค้าประมง อาหารทะเลแปรรูป และผลไม้ พร้อมกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี ขยายการส่งออกและจำหน่ายตลาดภายในประเทศ และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว