เศษกระดาษ

วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:50 น.
เศษกระดาษ
นาย ป.

ค่านิยมใหม่ที่เด็กไทยสมัยนี้กำลังไปแนวนั้น คือ จะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือหน้าที่การงานไม่จำเป็นต้องไปอดทนเรียนจนจบปริญญาตรี โท หรือเอก นั่นหมายความว่าระบบการศึกษาบ้านเรากำลังถูกสั่นคลอนด้านความน่าเชื่อถือในการต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ

ความคิดแบบนี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเริ่มมีมานานแล้ว ในอดีตบุคคลหรือคนดังๆ ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตล้วนเรียนไม่จบปริญญาสักใบแต่กลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลก ระบบการศึกษาจึงถูกท้าทายว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องไปดิ้นรนไขว่คว้ามาให้ได้ซึ่งกระดาษเพียงใบเดียว เพราะคนที่มีการศึกษาสูงๆ ระดับปริญญาเอก โท ตรีทั้งหลาย กลายไปเป็นลูกจ้างลูกน้องของคนที่ไม่จบปริญญาสักใบ

ตัวอย่างคนดังระดับโลก เช่น ไมเคิล เดลล์ เป็นผู้ก่อตั้งเดลล์คอมพิวเตอร์ ที่ยอมลาออกจากมหาวิทยาลัยเทกซัสกลางคัน เพื่อทำธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ หรือ สตีเวน พอล จ็อบส์ ผู้ก่อตั้งแอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์

ไม่ว่าจะระดับใดทั้งอาชีวะ หรืออุดมศึกษาถูกท้าทายว่าไม่อาจจะผลิตแรงงานตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้ในยุคดิจิทัลที่เป็นอยู่ ณ ทุกวันนี้ บรรดาข้อมูลข่าวสารต่างๆ กลายเป็นขุมทรัพย์อันล้ำค่า ในธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ ต้องอาศัยระบบไอทีเข้ามาใช้แทนที่แรงงานคน

นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบจึงต้องการคนเก่งทางคอมพิวเตอร์แล้ว ยังต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถในแขนงอื่นๆ เข้ามาช่วยในการทำงานด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคณิตศาสตร์ เพราะจำเป็นต้องนำความรู้พื้นฐานมาช่วยในการคำนวณ การพยากรณ์ และการประมาณการต่างๆ นั่นคือสิ่งที่คนยุคใหม่ที่ต้องเป็น

ไม่ว่าจะหันไปทางไหน เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเสมอ ทำให้การพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ รวมถึงฮาร์ดแวร์ต่างๆ จึงมีความต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ เพราะในทุกภาคส่วนของธุรกิจหรือภาครัฐ ต่างต้องนำเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมทางธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ เทคโนโลยียังก้าวข้ามเข้าไปมีบทบาทในสาขาอื่นๆ ด้วย เช่น ชีววิทยา เคมี วิศวกรรม หรือทางด้านสายสุขภาพ เช่น สาธารณสุข ทันตแพทย์ แพทย์ และเภสัชกร เป็นต้น ยิ่งนับวันภัยทางธรรมชาติทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หรือภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญ ดังนั้นการศึกษาเรื่องพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ที่จะนำมาทดแทนพลังงานที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีค่านิยมใหม่ๆ อีก คือ ไม่นิยมเรียนสูงๆ เพราะอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อยากพิสูจน์ไอเดีย ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ในการทำธุรกิจใหม่ๆ ที่ท้าทายมากกว่าไปนั่งเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย จึงก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่เรียกว่า สตาร์ทอัพ

พอๆ กับไม่นิยมรับราชการ เพราะระบบราชการบ้านเรายังคงวัฒนธรรมเดิมๆ คือต่างคนต่างเก่ง ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำ และยังยึดติดกับระบบอุปถัมภ์เห็นพรรคพวกตัวเองสำคัญมากกว่า ความสามารถ ไอเดีย หรือความคิดสร้างสรรค์ของคน จึงไม่แปลกที่เด็กรุ่นใหม่เขาไม่อยากรับราชการ

นี่คือข้อจำกัดที่เราไปแข่งกับจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี ไม่ได้สักที