ปฏิรูปสงฆ์ด้วยสงฆ์

วันที่ 20 ก.ค. 2560 เวลา 08:19 น.
ปฏิรูปสงฆ์ด้วยสงฆ์
โดย...สันทัด กรณี

วานนี้คุยถึงเณรคำ ขออนุญาตติดลม ชวนคุยเกี่ยวกับวงการสงฆ์อีกวันด้วยความดีใจที่เห็นมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ออกมาพูดถึงการปฏิรูป

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ท่านไปให้โอวาทแก่พระสังฆาธิการทุกระดับในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการ "ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ"

"ตอนนี้ประชาชนอยากเห็นพระสงฆ์ประพฤติดีปฏิบัติชอบ หากเจ้าอาวาสที่ถือเป็นตัวจักรใหญ่ช่วยกันปกครองดูแลวัดทุกวัดให้พระสงฆ์ สามเณรในปกครองจะประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีการศึกษา จะทำให้ประชาชนเกิดศรัทธา เกิดความเชื่อ เลื่อมใสต่อพระรัตนตรัย ส่งผลให้พระพุทธศาสนามั่นคง"

พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ฯ ท่านขยายความว่า ในการประชุมสัมมนาที่ผ่านมาครบทั้ง 4 ภาค สิ่งที่คณะสงฆ์คุยกันมากคือ เรื่องที่สังคมภายนอกไม่ไว้วางใจพระสงฆ์ โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำบัญชีวัด ดังนั้นคณะสงฆ์จึงเห็นร่วมกันว่าหากวัดมีการบริหารจัดการดี มีระบบบัญชีที่ชัดเจน ก็จะไม่มีปัญหา ใครจะมาตรวจสอบความโปร่งใสก็ได้

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์จะแล้วเสร็จในปีนี้ และส่งต่อให้ มหาเถรสมาคม พิจารณาเสนอต่อรัฐ

ครับ...เรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดี ชาวพุทธอย่างผมฟังแล้วชื่นใจที่พระผู้ใหญ่และบรรดาพระสังฆาธิการ ที่มีตำแหน่งหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ไทย รับทราบ รับฟังในสิ่งที่ฆราวาสห่วงใยกังวล และเร่งดำเนินการจัดการกับปัญหาด้วยตัวของท่านเอง

ปัญหาที่นำความเสื่อมว่าไปแล้วก็มากโข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาเฟียวัดสังหารสามเณรปลื้ม หรือ เรื่องเงินทอนวัด ซึ่งผมเขียนถึงไปแล้วว่า เพียงให้ทุกวัดต้องจัดทำบัญชีการเงินทรัพย์สิน และแสดงต่อสาธารณะให้ตรวจสอบได้อย่างเปิดเผย ทุกอย่างจะคลี่คลาย

อ้อ...พูดถึงเรื่องนี้ ก็ให้มีข้อสงสัยถึง "องค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย" ที่ออกมาเคลื่อนไหวออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ทุกวัดทั่วประเทศขึ้นป้ายกดดันให้มีการเปลี่ยนตัว พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ให้พ้นจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

ตรวจสอบแล้ว องค์กรนี้ไม่รู้ว่าหัวอยู่ไหน หางอยู่ไหน จะเป็นพระแท้ พระเทียม หรือสมีแท้ ก็ไม่ทราบ คุ้นๆ ว่ากลุ่มชื่อคล้ายๆ กันนี้ เคยออกแถลงการณ์ปกป้องวัดพระธรรมกายชนิดเมามัน

ดูจากคำแถลงการณ์ส่อให้เห็นว่าแค้นเคืองผู้อำนวยการ พศ.คนปัจจุบันอยากมาก ที่เข้มงวด ตรวจสอบอย่างเข้มข้น จนทำให้คนที่อาศัยคราบผ้าเหลืองทำมาหารับประทานลำบาก

ครับ...ก็เป็นเสียอย่างนี้ ศรัทธาจึงทรุดต่ำ ในแวดวงดงขมิ้นเขาพอทราบกันว่าองค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย มีใครคอยกระตุกเชือกให้ขยับปาก

น่าเสียดาย ผมไม่ทราบ...เพราะผมไม่ใช่พระ (ฮา)