ยุบแน่ๆ

วันที่ 06 มี.ค. 2560 เวลา 08:22 น.
โดย...นายป.

ไม่ลือแล้วครับพี่น้อง ยุบทิ้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไปควบรวมกับเทศบาลแน่นอนแล้ว ณ นาทีนี้ เพราะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งล่าสุด สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เจ้ามือทำวาระการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้กับ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศลั่นว่าภายในปี 2560 นี้ ประชาชนจะชื่นชมผลสำเร็จของการเดินหน้าปฏิรูปที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมการปฏิรูป 42 เรื่อง ยุบ อบต. ก็เป็น 1 ใน 42 เรื่องด้วย ที่อยู่ในด้านปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น

จะว่าไปแล้วเรื่องยุบ อบต.เห็นเค้าลางมานานแล้วตั้งแต่รัฐบาล คสช.เข้ามา เปิดประเด็นกันในวิป 3 ฝ่าย คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เห็นพ้องร่วมกัน เพราะต้องการวางรูปแบบการเลือกตั้งท้องถิ่นให้สอดรับไปพร้อมกับการเลือกตั้งระดับชาติ หรือ สส.ให้เป็นไปตามโรดแมป คสช. และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในคราวเดียวเลย

นับเป็นการยกเครื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งสำคัญ รัฐบาลจึงล็อกเป้ายุบ อบต.ขนาดจิ๋ว ที่มีประชากรรวมไม่เกิน 7,000 คนและมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีหรืออื่นๆ ต่ำกว่า 20 ล้านบาท/ปี ไม่นับรวมเงินอุดหนุนจากภาครัฐมีการประเมินกันว่าการควบรวม อบต.จิ๋วแต่ไม่แจ๋วกับเทศบาลแล้ว จะทำให้เหลือ 4,000 แห่ง จากเดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล อบต. และรูปแบบปกครองพิเศษ อาทิ พัทยา และกรุงเทพฯ รวมๆ กัน 7,853 แห่ง จึงน่าติดตามแนวทางปรับโฉมการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นของรัฐบาลจะทำได้สำเร็จหรือไม่

ปมเหตุที่ฝ่ายรัฐบาลอยากยุบ อบต. เพราะเห็นว่า อบต.ขนาดจิ๋วมีจำนวนมากเหลือเกิน ส่วนใหญ่ล้วนจัดเก็บรายได้ต่ำติดดิน จนไม่มีศักยภาพด้านงบประมาณพอจะเลี้ยงดูตัวเองได้ ส่วนใหญ่ขอเงินอุดหนุนจากภาครัฐคิดคร่าวๆ เงินที่ได้รับการจัดสรร 60% หมดไปกับเงินเดือน อบต.กับเจ้าหน้าที่รัฐ จนไม่เหลือเงินพอจะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

แถมยังถูกขึ้นบัญชีดำครองแชมป์ถูกร้องเรียนถึงปัญหาการใช้งบประมาณรายจ่ายไม่โปร่งใส เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการรัฐ พร้อมๆ กับไม่มีความพร้อมดีพอในการถ่ายโอนภารกิจ หรือแม้กระทั่งไร้ศักยภาพในการแก้ไข หรือออกกฎหมายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตัวเอง

รัฐบาล “บิ๊กตู่” จึงตั้งใจจะยุบ อบต.แล้วจัดระเบียบโครงสร้างอำนาจเทศบาลและ อบจ.ใหม่ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปท้องถิ่นแบบยกเครื่อง ส่วนจะสำเร็จหรือไม่ต้องคอยติดตามกันต่อไป ว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายออกเป็นพระราชบัญญัติ หรืองัดมาตรา 44 มาใช้ยุบ อบต.ไปควบรวมกับเทศบาล เพราะถึงอย่างไรต้องมีกฎหมายรองรับอย่างแน่นอน

แต่ที่อยากฝากเตือนไว้ รัฐบาลต้องจริงใจในการปฏิรูป ด้วยการเพิ่มศักยภาพท้องถิ่นอย่างแท้จริงด้วย โดยเฉพาะประเด็นให้ความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากอำนาจรัฐส่วนกลางและต้องมีกลไกการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เข้มแข็ง โดยมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสเพื่อนำพาความเจริญมาสู่ท้องถิ่น การปฏิรูปถึงจะสมบูรณ์แบบจริงๆ อย่าแค่ตั้งเป้ายุบทิ้ง อบต. เพื่อลดรายจ่ายภาครัฐ เพราะจะกลายเป็นว่ารัฐบาลทำการปฏิรูปท้องถิ่นแค่เปลือกนอกเท่านั้นเอง