พิสูจน์ผลงาน

  • วันที่ 30 ธ.ค. 2559 เวลา 09:49 น.

โดย...นิติพันธุ์ สุขอรุณ

ปัญหาต่างๆ ในกรุงเทพ มหานคร (กทม.) มีหลายเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน อาทิ การยื้อยุดขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณป้อมมหากาฬ ปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศ การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ที่มีอุปสรรคเนื่องจากผู้ค้าฝ่าฝืนคำสั่ง รวมไปถึงปัญหาใหญ่ของคนเมืองอย่างการจราจรติดขัดและปัญหาน้ำท่วมขัง

ยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้านี้ กทม.ต้องเผชิญกับคำครหาเรื่องความโปร่งใสในการบริหารราชการ กระทั่งถูกตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาทิ โครงการประดับไฟสวยงาม 39 ล้านบาท โครงการปรับปรุงห้องผู้ว่าฯ 16 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีให้โรงเรียนในสังกัด กทม. มูลค่า 1,300 ล้านบาท

จากปัญหาที่สะสมมาทำให้สังคมเคลือบแคลงว่าผู้บริหาร กทม. ไม่ได้ทำหน้าที่ให้เป็นที่พึ่งแก่คนกรุงได้

เมื่อเป็นเช่นนี้คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงตัดสินใจแต่งตั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ขึ้นมานั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ เพื่อหวังกู้ภาพลักษณ์ให้กลับคืนมา โดยอาศัยคนที่สามารถชี้นิ้วออกคำสั่งได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด

ดังนั้นปี 2560 จึงนับเป็นเวลาพิสูจน์การทำงานของผู้ว่าฯ อัศวิน ที่จะเดินหน้าสร้างความไว้วางใจให้กับคน กทม. เปลี่ยนแปลงความหย่อนยานให้กลับเข้าสู่ระเบียบ ซึ่งคาดว่าต้องเผชิญกับอุปสรรคนานาชนิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้