เพื่ออนาคตชาติ

  • วันที่ 10 ก.ย. 2558 เวลา 09:14 น.

โดย...ชัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์

การปฏิรูปด้านการศึกษานับว่ามีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยอย่างยิ่ง เพื่อให้เด็กยุคใหม่ได้เข้ามาพัฒนาชาติต่อไปในอนาคตตามนโยบายปฏิรูปของรัฐบาล

แต่ทว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา กลับมีข่าวปรากฏว่าพบนมโรงเรียนบูด จนทำให้นักเรียนไม่สามารถดื่มได้ โดยเหตุเกิดในพื้นที่ จ.น่าน ซึ่งนมดังกล่าวผลิตโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) แม้ข้างกล่องบรรจุนมจะมีการระบุวันเวลาหมดอายุไว้ชัดเจน คือ วันที่ 21 ก.พ. 2559

จึงเป็นเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการภายหลังได้เจ้ากระทรวงใหม่ควรต้องเร่งเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง ว่าเรื่องที่ปรากฏนี้เกิดจากกระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐาน หรือเป็นเพราะเกิดจากการทุจริตในการนำน้ำนมที่ไม่ได้คุณภาพมาบรรจุกล่องให้เด็กดื่ม

ซึ่งหากได้คำตอบอย่างหลังนับว่าเป็นเรื่องเลวร้ายอย่างมากที่สุด ด้วยวิธีหากินกับเด็กไร้เดียงสา ใช้เรื่องใกล้ตัวมาแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งที่กล่าวมานี้ประเทศไทยเคยมีบทเรียน

ย้อนกลับไปในอดีตเรื่องลักษณะดังกล่าวก็เคยปรากฏเป็นข่าวออกมาให้เห็น ดังนั้น เมื่อบ้านเมืองอยู่ในสภาวะต้องปฏิรูป ควรกำราบขบวนการทุจริตต่อระบบการศึกษาให้สิ้นซาก

ขจัดพวกคนโกงทั้งหลายนี้ให้หมดไปจากแผ่นดินไทย เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ดังนั้น อย่าปล่อยให้ผู้ใหญ่เลวร้ายในวันนี้มาทำลายอนาคตของประเทศชาติในอนาคต

แม้เรื่องดังกล่าวจะได้บทสรุปเบื้องต้นว่าสาเหตุมาจากกระบวนการผลิต แต่ต้องฝากเป็นการบ้านให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เข้ามาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้เยาวชนได้มีอนาคตสดใสต่อไปในวันข้างหน้า เพราะหากเรื่องนี้ถูกปล่อยค้างเนิ่นนานเหมือนผ่านไปทีโดยไร้มาตรการแก้ไขจริงจัง ทุบโต๊ะ...เลยว่า พัฒนาการศึกษาไทยจะจมดิ่งลงเหว

นอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว ประชาชนทั่วไปก็ต้องคอยช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำซากจนกลายเป็นเรื่องธรรมดา เพราะการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากทุกฝ่ายร่วมมือกัน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ