ได้ไม่คุ้มเสีย

วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 04:40 น.
โดย...ชัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์

ยังคงเป็นประเด็นต้องเกาะติดกับข้อเสนอของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในนามกลุ่มรักชาติ ซึ่งต้องการให้มีบ่อนกาสิโนแบบถูกต้องตามกฎหมาย ผุดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้รัฐบาลได้มีงบประมาณจากการจัดเก็บภาษีบ่อนกาสิโนมาใช้พัฒนาบ้านเมืองเหมือนเช่นประเทศเจริญแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์

ทว่า ผลสำรวจล่าสุดจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ได้จัดทำโพลสอบถามความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศต่อประเด็นดังกล่าว พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 54% ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ เนื่องจากมองว่าการพนันเป็นอบายมุขผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม เป็นการมอมเมาให้คนติดการพนัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ กลุ่มเยาวชน อีกทั้งหวั่นเกรงในเรื่องของผลกระทบที่จะตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม การลักเล็กขโมยน้อย เป็นต้น ตอกย้ำด้วยสวนดุสิตโพลซึ่งได้สำรวจความคิดเรื่องดังกล่าว พบว่า 86% ไม่เห็นด้วย เท่ากับแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ต้องการให้มีบ่อนการพนัน 

อย่าลืมว่า ข้อเสนอให้มีกาสิโนในประเทศไทยมีมาหลายยุคหลายสมัย แต่มีเสียงทัดทานมาโดยตลอดเช่นกัน บ้างก็ว่าการหารายได้เข้าประเทศไม่จำเป็นต้องยึดแต่เรื่องการตั้งกาสิโนอย่างเดียว หรือกล่าวไปถึงปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคมจะตามมาหากมีกาสิโนในประเทศไทย ซึ่งเมื่อชั่งน้ำหนักได้ไม่คุ้มกว่าเสีย

ทั้งหมดจึงเป็นเสียงสะท้อนสำคัญให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ต้องกลับมาคิดทบทวนถึงผลดีและเสียที่ตามมาอย่างไหนคุ้มค่ากว่ากัน

แม้เจตนาของกลุ่ม สปช.รักชาติหวังให้บ้านเมืองเดินหน้าอย่างไร้อุปสรรค ขณะที่เสียงส่วนใหญ่ของประเทศอยากให้บ้านเมืองเกิดการปฏิรูปด้านอื่นๆ แทนที่จะเป็นการเปิดบ่อนการพนัน

งานหนักจึงตกอยู่ที่รัฐบาลในฐานะผู้บริหารประเทศ ต้องคิดให้ถ้วนถี่ว่าแบบไหนคุ้มกว่ากัน เพราะไม่เช่นนั้น ทุบโต๊ะ...เลยว่า ผลตามมาอาจไม่สวยหรูตามคาด

บทความแนะนำ