เครียดของแพง

วันที่ 10 ต.ค. 2557 เวลา 09:05 น.
โดย...ชัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์

10 ต.ค. 2557 ตรงกับวันสุขภาพจิตโลก เป็นโอกาสประเหมาะเสียเหลือเกินเมื่อศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “วัดความเครียดคนไทย หลังรัฐบาลคืนความสุขให้ประชาชน” ซึ่งมีข้อมูลน่าสนใจประการหนึ่ง

กล่าวคือ จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนเครียดมากที่สุดในเรื่องข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูงถึง 66% ถัดมาเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 37% ปัญหายาเสพติด 36% และปัญหาความแตกแยกในสังคมรวมถึงขัดแย้งทางการเมือง 33%

ส่วนเรื่องที่อยากให้รัฐบาลแก้ไขมากที่สุด เพื่อทำให้คนในชาติมีความสุขมากขึ้น คือ ค่าครองชีพสูง ข้าวของราคาแพง 34% รองลงมาเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ/กระตุ้นเศรษฐกิจ 18% การทุจริตคอร์รัปชั่น 15% ยาเสพติด/อาชญากรรม 10% และความขัดแย้งทางการเมืองทำให้สังคมแตกแยก 9%

แบบสำรวจยังได้ถามถึงสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ตอบในปัจจุบัน ทำให้เครียดมากน้อยเพียงใด พบว่า 80% เครียดน้อยที่สุด ส่วนคำถาม “ในภาพรวมตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ คืนความสุขให้ประชาชน สุขภาพจิตของท่านเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา” ส่วนใหญ่ 68% บอกว่าดีขึ้น

นับเป็นภาพรวมอันดีต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน สามารถทำให้ประชาชนมีความสุข เนื่องจากไร้ปัญหาการเมืองเข้ามาคุกคาม

แต่ประเด็นสำคัญ คือ ปัญหาปากท้อง รัฐบาลห้ามละเลยเป็นอันขาด ต้องเร่งแก้ไขโดยเร็วพลัน แค่ขอให้ทุเลาลงจากเดิม ก็ส่งผลดีนานัปการ หากปล่อยทิ้งไว้ไร้การดูแล ทุบโต๊ะ...เลยว่า ผลร้ายจะย้อนกลับมายังตัวรัฐบาลเอง

บทความแนะนำ