สร้างมาตรฐานใหม่

วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 09:03 น.
โดย...ไพบูรย์ กระจ่างวุฒิชัย

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายใต้การนำของ “พรเพชร วิชิตชลชัย” ประธาน สนช. ถือว่าได้แบกความหวังด้านการปฏิรูปประเทศเอาไว้มาก เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวได้มอบหน้าที่ให้กับ สนช.มีหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศผ่านการพิจารณากฎหมายที่เสนอมาจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ทว่า เหนืออื่นใดการปฏิรูปจะประสบผลสำเร็จได้นั้นไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของกฎหมายที่ผ่านสภาเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เกิดภายใน สนช.ด้วย ระบบธรรมาภิบาลที่ว่านั้น คือ การให้ความสำคัญกับการประชุม สนช.ของสมาชิก สนช.

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกำหนดให้สมาชิก สนช.ต้องพ้นสภาพก็ต่อเมื่อขาดประชุม สนช.ตามที่ข้อบังคับการประชุม สนช.กำหนด ในมุมหนึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะเป็นการบังคับให้สมาชิก สนช.ใส่ใจกับการประชุม แต่ถึงกระนั้นก็มีคำถามว่า สนช.จะตรวจสอบกันเองอย่างจริงจังหรือไม่

แม้จะมีข้อบังคับการประชุมและรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ แต่ก็มีข้ออนุโลม คือ การให้สมาชิก สนช.สามารถส่งใบลาแจ้งเหตุผลของการไม่เข้าประชุมได้ ซึ่งจะไม่ทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะของการเป็นผู้ขาดการประชุม

อย่างไรก็ตาม จากข้ออนุโลมตรงนี้เองอาจเป็นช่องให้สมาชิก สนช.สามารถไม่เข้าประชุมได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ดังนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ สนช.ต้องสร้างมาตรฐานการตรวจสอบด้วยว่าการลาประชุมของสมาชิก สนช.ในแต่ละครั้งสมเหตุสมผลหรือไม่ หาก สนช.ไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ทุบโต๊ะได้เลยว่าก็คงไม่อาจเป็นความหวังของการปฏิรูปได้