ถูกที่ถูกทาง

วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 08:50 น.
โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ กำลังแสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจในทิศทางที่ถูกต้อง

นั่นคือการจะผลักดันร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

พล.อ.ประยุทธ์ พูดถึงเรื่องดังกล่าวเมื่อวานนี้ ในช่วงระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ว่า คสช.จะทำให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ถือครองที่ดินจำนวนมากแต่ไม่ใช้ประโยชน์

ดังนั้น จะมีการเสนอกฎหมายเข้ามาให้ สนช.พิจารณา เพื่อให้เจ้าของที่ดินปล่อยที่ดินให้เช่า ซึ่งชาวนาจะได้ที่ดินมาทำเกษตรกรรมอีกพอสมควร

นี่แหละ คือการประกาศอย่างชัดเจนของ พล.อ.ประยุทธ์

กระทรวงการคลังเองก็ยกร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไว้แล้ว เพื่อทดแทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนที่จัดเก็บได้น้อยและไม่เป็นธรรม

สำหรับโครงสร้างภาษีแบบใหม่ จะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกแปลง โดยใช้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ แบ่งการเก็บเป็น 3 อัตรา

เริ่มจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ เก็บในอัตราไม่เกิน 0.5% ของราคาประเมินที่ดิน

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย เก็บในอัตรา 0.1%

และสุดท้ายที่ดินเพื่อการเกษตร เก็บในอัตราไม่เกิน 0.05%

ส่วนที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดิน จะเรียกเก็บในอัตรา 0.05% ของราคาประเมินที่ดิน และหากยังไม่ใช้ประโยชน์ติดต่อกัน ให้เพิ่มภาษีอีก 1 เท่าในทุกๆ 3 ปี แต่จำนวนภาษีที่เสียต้องไม่เกิน 2% ของราคาประเมิน

ที่ผ่านมา การเก็บภาษีที่ดินฯ เป็นแนวคิดที่ผลักดันกันมาเนิ่นนานเพื่อหวังแก้ปัญหาการถือครองเก็งกำไรที่ดิน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แต่ก็เป็นภาษีอาถรรพ์ จนแล้วจนรอดก็คลอดออกมาไม่ได้

และเหมือนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่พูดกันมานานเหลือเกินว่าจำเป็นต้องใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม แต่ในภาวะรัฐบาลปกติก็ผลักดันกันไม่สำเร็จสักที

กระทั่งมีการปฏิวัติและตั้งรัฐบาลชั่วคราวเมื่อปี 2535 ถึงจัดการจนออกเป็นกฎหมาย

ภาษีที่ดินฯ ก็ใช่อีก ถ้าไม่ใช่ปฏิวัติก็คงยากจะหวัง

นี่แหละ อำนาจถ้าใช้ให้ถูกที่ถูกทางก็ช่วยชาติมหาศาล

เข้าใจตรงกันนะคราวนี้