ต้องจริงจัง

วันที่ 20 มิ.ย. 2557 เวลา 09:30 น.
โดย...ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว

เสียงแซ่ซ้องยินดี หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสนใจต่อการแก้ปัญหาทางสังคม ทั้งการแก้ปัญหาอาชญากรรม การใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การทำความเข้าใจกับบรรดาจักรยานยนต์รับจ้าง รถตู้โดยสารประจำทาง รวมไปถึงรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการควบคุมค่าโดยสารอย่างเป็นธรรม จัดหาพื้นที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่เหมาะสมไม่ให้กระทบต่อปัญหาจราจรติดขัด แม้แต่ความพยายามปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีการจำหน่ายตามราคาที่กำหนดใบละ 80 บาท ซึ่งรัฐบาลในอดีตเคยคิดแก้ปัญหาแต่ไม่สำเร็จสักรัฐบาล

นั่นเป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นบนความตั้งใจของ คสช.ที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย แต่อย่าลืมว่าในความชื่นชมยินดี ก็ยังมีผู้ต่อต้านและรอจ้องหาประโยชน์เสมอ อย่างเช่นบรรดารถตู้ที่เคยยึดริมถนนเป็นที่จอดรถรู้ทั้งรู้ว่าผิดแต่กระทำโดยไม่หวั่นเกรงกฎหมาย เพราะเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับมาเฟียเจ้าถิ่นมีผลประโยชน์ร่วมกัน

หรือการควบคุมราคาสลากกินแบ่งให้จำหน่ายราคาที่กำหนด ต้องแก้ปัญหาจากมาเฟียผูกขาดโควตาค้ากำไรเกินควร รวมถึงหาวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรูปแบบใหม่

ทุบโต๊ะ ได้เลย การจัดระเบียบปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดความเรียบร้อยเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น แต่เมื่อเปลี่ยนผ่านอำนาจบริหารบ้านเมืองแถมละเลยไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกรณีวินจักรยานยนต์รับจ้าง รถตู้โดยสาร แท็กซี่ รวมถึงสลากกินแบ่งเกินราคา ก็จะกลับมาเป็นปัญหาเหมือนเดิม

บทความแนะนำ