ผ่อนภาษี

  • วันที่ 01 มี.ค. 2557 เวลา 08:39 น.

โดย...กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์

มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่ยังไม่ได้ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พึงทราบว่าวันที่ 31 มี.ค.เป็นวันสุดท้ายที่กรมสรรพากรกำหนดให้ยื่นเสียภาษี

ปีนี้รัฐบาลใจดีปรับขั้นการเสียภาษีเงินได้จาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น ทำให้เสียภาษีน้อยลง

แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่จะต้องเสียภาษีเพิ่มเพราะหักภาษี ณ ที่จ่ายน้อยเกินไป กรมสรรพากรจูงใจคนกลุ่มนี้เสียภาษีด้วยการให้จ่ายภาษีเกินด้วยบัตรเครดิตได้ นอกจากไม่ต้องควักเงินสดแล้ว ยังสามารถผ่อนจ่ายได้ยาว 10 เดือน ปลอดดอกเบี้ยสูงสุดถึง 51 วัน ตามเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนดอีกด้วย

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2556 ซึ่งจะสิ้นสุดเวลาการยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2557 สามารถใช้บริการชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการมี 4 ยี่ห้อ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย

อำนวยความสะดวกกันขนาดนี้จะเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าก็ให้มันรู้กันไป คริ คริ

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีสามารถใช้บัตรเครดิตของธนาคารดังกล่าว ชำระภาษีพร้อมการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 51 แห่ง และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก อีก 15 แห่ง

ก่อนหน้านี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่า รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีสุทธิในเดือน ม.ค. ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ถึง 7.5% หรือราว 1.21 หมื่นล้านบาท อยู่ที่ 1.49 แสนล้านบาทเท่านั้น