ทางที่เหลืออยู่

  • วันที่ 23 พ.ย. 2554 เวลา 06:02 น.

โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

ไม่ผิดคาดหมายเท่าใดนัก เมื่อรัฐบาลแสดงท่าทีเหมือนเดิม นั่นคือไม่เพิ่มเงินชดเชยให้กับผู้ที่น้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานๆ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องขอดูรายละเอียด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ว่าราชการจังหวัดไปหารือกัน

“อยากขอให้เป็นรูปแบบการดูแลให้เต็มที่ดีกว่า เนื่องจากทุกจังหวัดก็ลำบากเหมือนกัน และยังมีมาตรการอีกเยอะ ซึ่งวันนี้รัฐบาลจะมีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ารัฐบาลจะมีการช่วยเหลืออย่างไร และหลังน้ำลดเราจะมาดูแลเพิ่มเติมว่าตรงไหนที่จะทำได้อีก”

ทั้งหมดคือคำพูดของนายกฯ ในเรื่องนี้

แม้จะมีการพูดแบบให้กำลังใจ หรือให้ความหวัง แต่มีความหมายชัดเจน ไม่จ่าย

การที่รัฐบาลไม่จ่ายอาจมีหลายสาเหตุ อาทิ หลายพื้นที่น้ำท่วมขังนานและน้ำลดไปแล้ว ถ้ามาจ่ายเฉพาะพื้นที่ซึ่งเหลืออยู่อาจจะยุ่งวุ่นวาย ถูกร้องเรียนย้อนหลัง หรือผิดกฎหมาย

แต่อีกแง่ก็มองได้ว่ารัฐบาลไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้ เลยหาทางจ่ายไม่ได้เช่นกัน

สิ่งที่คนน้ำท่วมจะทำได้ถ้าเดือดร้อนก็คือ การร้องดังๆ หากร้องแล้วไม่มีใครฟังก็ต้องออกมาพังคันกั้นน้ำ ปิดถนน ฯลฯ

หรือไม่ก็ต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามกระบวนการยุติธรรมที่หลายองค์กรจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อพิสูจน์ว่าประชาชนมีสิทธิแค่ไหน

และจะได้ยุติข้อถกเถียงเสียทีว่าปัญหาน้ำท่วมมาจากอะไร

ระหว่างภัยธรรมชาติกับการบริหารที่ไม่เป็นกันแน่

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ