posttoday

SABUY พุ่ง 7.69% หลัง “อิทธิชัย พูลวรลักษณ์” ซื้อหุ้นจาก “ชูเกียรติ” 39 ล.หุ้น

17 พฤษภาคม 2567

SABUY พุ่ง 7.69% หลัง “ชูเกียรติ รุจนพรพจี” ขายหุ้นให้ “อิทธิชัย พูลวรลักษณ์” จำนวน 39 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.33% เหลือถือหุ้น จำนวน 140 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 8.37%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY วันนี้ (17 พ.ค.) ล่าสุด เวลา 15.05 น. เพิ่มขึ้น 0.14 บาท หรือเพิ่มขึ้น 7.69% มาอยู่ที่ 1.96 บาท ปรับตัวขึ้นไปสูงสุดที่ 2.04 บาท และลงไปต่ำสุดที่ 1.80 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 222.76 ล้านบาท
SABUY พุ่ง 7.69% หลัง “อิทธิชัย พูลวรลักษณ์” ซื้อหุ้นจาก “ชูเกียรติ” 39 ล.หุ้น

หลังจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) พบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY โดย ชูเกียรติ รุจนพรพจี อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SABUY เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2567 โดยเป็นการซื้อขายกันโดยตรงให้กับ นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์

โดยจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายไป 39,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.3328% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากจำนวนหลักทรัพย์ก่อนการจำหน่ายไป อยู่ที่ 179,000,000 หุ้น คิดเป็น 10.7072% ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายไป อยู่ที่ 140,000,000 หุ้น คิดเป็น 8.3743% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

SABUY พุ่ง 7.69% หลัง “อิทธิชัย พูลวรลักษณ์” ซื้อหุ้นจาก “ชูเกียรติ” 39 ล.หุ้น